Naše pozvání přijala sestra Vandy, válečná veteránka Věra Holubeva, její dcera Natálie a vnučka Věra. Před zahájením střeleb všechny přítomné přivítala předsedkyně ČsOL Kladno Eva Armeanová, všem popřála hodně úspěšných zásahů a představila členy, kteří budou vyhodnocovat nastřílené body. Jan Rubeš připomněl bezpečnostní pravidla. Poté již následovalo rozdělení střelců do dvojic a pod odborným dohledem pana Rubeše a jeho kolegy začal „boj“ o co nejlepší výsledky.

Největším překvapením bylo umístění Heleny Ganické a Věry Bílkové. Ještě nikdy ze samopalu vzor 58 nestřílely, ani ho zblízka neviděly. Helena Ganická s 97 body se umístila na 1. místě a Věra Bílková s 93 body na 2. místě. Loňská vítězka Lenka Jitková s 89 body obsadila 3. místo.

Voroplavba Berounka 2010
Z ARCHIVU: Dobrá nálada je nejdůležitější vybavení posádky na palubě

V kategorii mužů 1. místo získal Ivo Bedrna, jeho 100 bodů nikdo nepřekonal. O 2. a 3. místo bojovali Rudolf Wolf a Stanislav Čížek, kteří nastříleli shodně 98 bodů, po rozstřelu měl lepší mušku Rudolf Wolf, takže obhájil 2. místo, třetí skončil Stanislav Čížek.

V kategorii hostů muži zvítězil s 96 body Josef Hrdlička, 2. místo s 95 body patřilo Jiřímu Skálovi a na 3. místě s 94 body skončil Jakub Veselý. V kategorii hostů žen se na 1. místě s 90 body umístila Věra Švejkina, na 2. místě s 67 body skončila Šárka Klaudová a 3. místo s 27 body si vystřílela Natália Varjanica. Vítězové obdrželi diplomy a dárky. Každý z účastníků soutěže dostal pamětní list a terč s nastřílenými body.

Poděkování patří Ministerstvu obrany, Krajskému úřadu Středočeského kraje a Československé obci legionářské za poskytnutí dotace, panu Janu Rubešovi a jeho kolegovi za odborný dohled.

Druhá Hředelská traktoriáda
Z ARCHIVU: I podruhé ve Hředlích vedly Zetory

Touto střeleckou soutěží jsme si připomněli ukončení 2. světové války a všechny padlé vojáky, kteří položili život za naši svobodu. Uctili jsme památku snajperky, zdravotnice a parašutistky Vandy Biněvské, která se přihlásila 27. 2. 1942 do československé jednotky v Buzuluku, v té době jí ještě nebylo 17 let. Narodila se 27. 9. 1925 v české rodině v Umani na Ukrajině. Absolvovala zdravotní kurz a jako výborná střelkyně byla zařazena do kurzu odstřelovačů (snajperů). S 1. čs. samostatným praporem odjela k Sokolovu, kde působila jako pozorovatel – snajper u štábní roty. V boji o Kyjev byla nasazena jako zdravotnice. V roce 1944 se začala organizovat 2. paradesantní brigáda, vstoupila do ní a prodělala výcvik výsadkáře. V operaci na pomoc SNP byla shozena na povstalecké území. Ošetřovala raněné a po potlačení SNP odešla do hor, kde se brigáda spojila s partyzánskou skupinou Jegorova. Po dramatickém ústupu do hor přes hřbet Chabenec byla v Horné Lehotě u Podbrezové zajata Němci. Podařilo se jí ze zajetí uniknout a přidala se k partyzánské skupině „Stalin“. S ní pak přešla frontu v okolí Bánské Bystrice do Kežmaroku k 2. paradesantní brigádě. Do Prahy přišla s 1. armádním sborem v červnu 1945. Válku skončila v hodnosti četař. Po skončení války zůstala v armádě jako voják z povolání, sloužila jako velitel spojovací skupiny 1. vojenské oblasti až do roku 1951, z armády odešla ze zdravotních důvodů v hodnosti nadporučíka. Zemřela 26. 3. 1991 na Ukrajině.

Čápi na hnízdě
Vědecké poznatky čekají ornitologové i od všímavých dětí

V roce 2009 jsme hovořili s válečnou veteránkou Věrou Holubevou. Moc ji mrzelo, že její sestra Vanda je zapomenuta. A přitom byla moc odvážná, dobrovolně se přihlašovala na nebezpečné průzkumy. A tím, že zemřela na Ukrajině si na její statečnost a odhodlanost bojovat proti nepříteli nikdo nevzpomene. Tak jsme se domluvili, že její památku si budeme připomínat touto střeleckou soutěží.

Autor: Eva Armeanová