Z našeho Gymnázia Zikmunda Wintra, které je už 5 let fakultní školou Přírodovědecké fakulty, se této bezplatné vzdělávací akce, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zúčastnili čtyři nadšení studenti a budoucí maturanti – Klára Endrštová a Adéla Kotlíková ze třídy C4B a Matěj Havránek a Antonín Svoboda ze třídy O8 v doprovodu svých vyučujících chemie Julie Andrové a Kamila Březiny.

Jsme moc rádi, že jsme mohli našim chemikům takovou výjimečnou událost nabídnout. Velmi nás potěšilo, že studenti tuto možnost bez váhání s nadšením přijali a že věnovali podzimní prázdniny svému dalšímu vzdělávání a poznávání hlubin fascinujícího vědního oboru – chemie, jak ostatně napovídá sám název této akce.

Při registraci obdržel každý účastník tašku s různými propagačními předměty fakulty. Celý program Cesty do hlubin studia chemie zahájil v největší posluchárně Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty UK proděkan chemické sekce prof. Ivan Němec, který všem popřál mnoho nových poznatků a zajímavých zážitků.

Ve Výstavní síni na radnici Rabasovy galerie byla slavnostní zahájena výstava známého grafika Milana Bauera.
Výstava verneovsky poetického grafika Milana Bauera se koná v Rabasově galerii

Ve své navazující řeči představil všech 6 chemických kateder fakulty a jejich zaměření. Poté promluvila proděkanka pro koncepci studia doc. Milada Teplá, která laskavými slovy seznámila přítomné s přijímacím řízením a možnostmi studia na Přírodovědecké fakultě UK. Všichni účastníci měli zajištěno bohaté ranní i odpolední občerstvení bufetového typu a oběd v přilehlé studentské menze.

Po skončení pracovní části prvního dne se uskutečnila světelná chemická show přímo ve velké posluchárně v režii vysokoškolských pracovníků fakulty. Účastníci semináře měli zajištěno zdarma ubytování se snídaní v hotelu na Malé Straně.

V Rabasově galerii proběhla ve čtvrtek 19. října přednáška Moniky Švec Sybolové z Národní galerie Praha o malíři Petru Brandlovi.
V Rabasové galerii zazněla první ze tří přednášek, tato byla o Petru Brandlovi

Pro pedagogy byly připraveny odborné přednášky s nejnovějšími vědeckými informacemi z různých oborů chemie, studenti v tu dobu absolvovali tři laboratorní práce v dobře vybavených laboratořích Přírodovědecké fakulty. Měli možnost vyzkoušet si velice zajímavé úlohy z nabídky: chemik detektivem, příprava komplexů přechodných kovů a jejich barevnost, polymerní hrátky, diazotační a kopulační reakce – příprava methyloranže, hands on aktivity s periodickou soustavou prvků, biochemie a potraviny.

Dvakrát naopak také pedagogové navštívili laboratoře a studenti vyslechli odborné přednášky na zajímavá témata: vliv stravy na zdraví a nemoci, chemické metody výzkumu uměleckých děl, přírodní produkty – využití a zneužití, biochemické animace, jedy v historii, detektivkách a současnosti. Součástí programu pro studenty i učitele byla také exkurze po pracovištích chemické sekce fakulty. Na závěr všichni účastníci obdrželi osvědčení. Organizátoři si zaslouží velkou pochvalu za vzorně připravenou a perfektně zvládnutou akci.

Studenti rakovnického gymnázia oslavili ve středu 27. září Evropský den jazyků.
A zase se zpívalo! Studenti rakovnického gymnázia zpívali v šesti jazycích

Absolvovaný seminář vnímáme jako mimořádně zajímavý a zdařilý. Chtěli bychom moc poděkovat svým studentům za vzornou reprezentaci našeho gymnázia na Cestě do hlubin studia chemie i za to, že věnovali podzimní prázdniny místo oddechu rozšiřování svých obzorů ve strhující čarokrásné vědě současnosti – chemii. Studenti celý program rozhodně označili jako přínosný pro svá budoucí vysokoškolská studia. Kláru Endrštovou i Adélu Kotlíkovou nejvíce zaujala přednáška na téma vliv stravy na zdraví a nemoci.

Ve 2. polovině listopadu se budou moci další vybraní studenti zúčastnit obdobného semináře Chemie na ČVUT.