Pětihektarová přírodní památka Míšovské buky byla vyhlášená v roce 1955 jako zbytek jedlobučiny. Můžete zde najít největší brdskou jedli bělokorou s obvodem kolem čtyř metrů. 

Již na větší ploše čtrnácti hektarů se nachází na pomezí bývalých rožmitálských a spálenopoříčských lesů lokalita Chynínské buky, starý bukový prales, který je chráněn už od roku 1933. Na obou místech údajně čas od času hnízdí čáp černý. 

Až na 29 hektarech se nachází největší jihobrdská přírodní památka - Fajmanovy skály a Klenky. Chráněnou se stala v roce 1955. Na živinami velmi chudých místech najdeme smíšený les s hojností borovic, smrků, jedlí, bříz, dubů a buků s množstvím lišejníků. V těchto místech roste také horská bylina sedmikvítek evropský a když budete mít štěstí, můžete zde zahlédnout výra velkého.