„To je zákon, kámo!“, vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR a zajišťuje komplexnost primárně preventivního konceptu Protidrogového vlaku. Národní protidrogová centrála se od počátku zapojila jako odborný poradce a garant návazného programu. Návazný program byl poprvé představen ve školním roce 2017/2018. Za poslední dva školní roky preventivní program absolvovalo 13000 žáků a studentů. V roce 2018 návazný program zaštítilo Policejní prezidium ČR Krajští preventisté PČR se do něj aktivně zapojili a navštěvují s tímto preventivním programem školy. V současné době působí po celé České republice na sto vyškolených lektorů návazného programu z řad policie. Zdroj: revolutiontrain.cz