Pro autora výstavy malíře, řezbáře, loutkáře a vysokoškolského pedagoga Martina Kuriše je malba, respektive série obrazů na dané téma, úvodní fází dalšího tvůrčího procesu. Na základě výtvarně zpracovaných situací zpětně vzniká příběh, který autor zpracovává dalšími složitějšími formami. Vznikají pohyblivé obrazy, řezby, pohyblivé řezby, animace a ucelené soubory loutek a kulis pro případnou inscenaci příběhu.

Kuriš napřed provedl účastníky workshopu výstavou. Následovala atraktivní ukázka loutek starších i právě vznikajících ještě rozdělaných. Pak přišla na řadu vlastní tvorba návštěvníků. Začínalo se o od kresby jednoduché situace, která se potom po poradě s autorem začala rozhýbávat. Překreslovaly se a vystřihovaly pohyblivé prvky, které se pak pomocí napínáčků a drátků spojovaly do jednoduchých mechanismů. Potvrdilo se, že loutkařina je směsí výtvarné tvorby a mechaniky. Tady se projevila lektorova zkušenost, díky které je schopen hladce vymýšlet různé páky a převody pohyblivých reliéfů.

Výchovně vzdělávací činnost je podpořena dotací města Rakovník.

Dalibor Blažek