Zvláštní pozornost věnovala architektuře věhlasného pražského DOXu, ale neopomněla připomenout další realizace, kde tvůrci vytvořili atraktivní multifunkční prostory, ve kterých zároveň citlivě využili „genius loci“ místa.

Výchovně vzdělávací činnost galerie je podpořena dotací města Rakovníka.

Dalibor Blažek