Tvorbu jejího autora Jana Šafránka lze tematicky rozdělit do dvou linií. První zahrnuje motivy krajiny a přírodní vegetace, ve kterých autor nesleduje jejich pouhý vzhled, ale snaží se jimi ztvárnit i hlubší symbolické významy. Zvládá to mistrně v jedné z nejstarších grafických technik – dřevorytu.

Druhým tematickým okruhem výstavy je člověk. V propracovaných kresbách a malbách provádí hluboké sondy do niterných stavů člověka. Silnou dekonstrukcí lidské figury podává působivé výpovědi o lidských osudech.

Při vernisáži vystoupil ansámbl z rakovnické 'zušky' ve složení Emma Knorová (klavír), Antonín Svoboda (housle) a Martin Redl (violoncello).

Výstavu mohou zájemci navštívit do 26. dubna.