V barevných malbách popisuje viditelnou tělesnost přírody a v řadě tmavých pláten, téměř monochromních, naznačuje to neviditelné. S tímto zkušeným malířem monumentálních pláten se nesetkáváme v Rakovníku poprvé. Coby domestikovaný Středočech, Mikeska je ostravský rodák, se zúčastnil všech ročníků Středočeského trienále a jednou v Rakovníku vystavoval i s uskupením Corpora S.

Výstavu bude možné vidět do neděle 15. března.

Dalibor Blažek