Aby se noví vojáci z povolání mohli stát plnohodnotnými členy a zařadit se na své budoucí pracovní pozice, čeká je kromě všech nezbytných školení a poučení také doškolovací intenzivní výcvik - tzv. DIV. V průběhu dvou týdnů si příslušníci Armády ČR ověří svoje schopnosti nabyté ve Vyškově, utuží si znalosti ve vševojskových disciplínách a zároveň se seznámí se specifikami práce u logistické jednotky.

Vševojsková příprava je základ

Střelby, pořadovka, taktika, spojovací a chemická příprava nebo práce s mapou doplněná orientací v terénu, i toto patří do výčtu aktivit, které náleží k základním znalostem každého vojáka. Ačkoliv to může znít jednoduše, každá tato aktivita, vyžaduje cvik. Nezpanikařit a s chladnou hlavou poskytnout první pomoc, ošetřit zranění a připravit raněného k transportu, to je zase zdravotní příprava. Neodpouští se ani neznalost základních řádů nebo vojenských hodností. 

Zapomínat nemůžeme ani fyzickou přípravu, která je součástí nejen tohoto intenzivního výcviku, ale samozřejmě i pravidelným prvkem života našich vojáků. Výcvikový den začíná ve svižném tempu venku, kde se věnujeme aktivitám, které pomáhají v rozvoji síly a vytrvalosti.

“Tak jako celá země i náš výcvik je velmi ovlivněn pandemií. Všechna zaměstnání jsme museli přizpůsobit těmto podmínkách tak, abychom naplnili cíle výcviku, ale za žádných okolností neohrozili zdraví našich příslušníků, “ upřesňuje řídící výcviku vrchní praporčík Petr Toužil.

Logistické zaměření - to je, oč tu běží

Dílčí část cvičení se zaměřuje na odborné znalosti. Rakovnický prapor, jak už z jeho názvu napovídá, není praporem ledajakým. K jeho úkolům bude patřit například logistická podpora jednotek AČR a koaličních partnerů během přesunů přes území ČR. Neméně důležité bude budování prostoru pro poskytnutí ubytování, dotankování techniky, přípravu a výdej stravy nebo uskladnění materiálu. Rakovničtí vojáci budou zodpovídat i za vytvoření takzvaných přijímacích středisek, která jsou nezbytná pro koordinaci vojsk a zabezpečení jejich přesunu do operačního prostoru.

Nový prapor s dlouholetou tradicí

Ačkoliv Prapor podpory nasaditelných sil vznikl “teprve” 1. ledna 2020 jeho historie sahá mnohem dále. Vojáci zde byli od roku 1931 a posádka se postupně měnila a transformovala až do současné podoby. 

Dnes má prapor asi pětinu plánovaných sil a prostředků. Postupně nabíráme nové příslušníky a  doplňujeme techniku. Stejně tak modernizujeme areál Dukelských kasáren. Opravy budov a výstavba nových objektů je plánována až do konce roku 2026.

Autor: majorka Denisa Vernerová