Hosty, mezi nimiž nechyběl zástupce Středočeského kraje radní pro kulturu a památkovou péči pan Mgr. Václav Švenda, předsedkyně výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Mgr. Lucie Cirkva Chocholová a vedoucí odboru kultury Mgr. Kateřina Pešatová, přivítal ředitel Středočeské vědecké knihovny v Kladně Ing. Tomáš Ondrášek. Poté se slova ujal PhDr. Radek Liška, vedoucí Krajského knihovnického centra. Ten přítomným připomněl, při jaké příležitosti je tato cena vlastně udělována.

Titul obvykle získává pět dobrovolných knihovnic z pěti regionů Středočeského kraje, na které je kraj rozdělen za účelem poskytování podpory v rámci programu regionálních funkcí knihoven. Vzhledem k tomu, že se v loňském roce kvůli pandemii Covid-19 nemohla ceremonie konat, tentokrát bylo toto ocenění uděleno nejdříve za rok 2020 a teprve poté za rok 2021.

close Z předávání ceny Středočeský Kramerius 2020 a 2021 info Zdroj: Jitka Hrušková zoom_in Z předávání ceny Středočeský Kramerius 2020 a 2021

Kromě několika již zavedených celostátních cen pro knihovníky z různých typů knihoven existují i ocenění regionální, která jsou zacílena na neprofesionální knihovny s dobrovolným knihovníkem, jehož práce je mnohdy nedoceněna a přitom nesmírně záslužná. Ve Středočeském kraji je více než sedm set veřejných knihoven, které působí v obcích a malých městech a lze je zařadit do kategorie neprofesionálních knihoven. Ty nejlepší z nich nejsou pouze tradičními půjčovnami knih, ale stávají se kulturními středisky rozvíjejícími komunitní život v obci.

Právě na knihovnice a knihovníky z takových knihoven je zaměřena cena Středočeský Kramerius. Nominované navrhuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně a městské knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami podle celé řady kritérií, mezi které patří například aktivita, pořádání akcí, otevírací doba, stav knihovního fondu a jeho doplňování, aktivní komunikace s pověřenou či krajskou knihovnou, vybavení knihovny aj.

„Účelem ocenění je podpořit aktivní dobrovolné knihovníky v jejich knihovnické práci a zároveň motivovat další, aby je následovali. Rovněž chceme vzbudit zájem vedení obcí k jejich podpoře.“, říká Radek Liška.

Po úvodních projevech mělo publikum příležitost seznámit se v již tradičních medailoncích oceňovaných knihovnic s rozsáhlými aktivitami a osobním přínosem jednotlivých dam a jednoho pána. Ano, po dlouhé době mezi nominovanými v letošním roce nechyběl zástupce mužů.

Oceněné knihovnice obdržely za skvělou a záslužnou práci, kterou ve svých obcích po celý rok odvádějí, diplom, květiny, dárkový koš, samolepku s logem Středočeský Kramerius a další drobné dary z rukou Mgr. Václava Švendy, Mgr. Lucie Cirkvy Chocholové a PhDr. Radka Lišky.

 

A kdo ocenění získal?

Za rok 2020 získaly titul Středočeský Kramerius tyto dobrovolné knihovnice:

Paní Miroslava Kocourková, Obecní knihovna v Pyšelích /BN/, paní Lenka Pokorová, Místní knihovna Kačice /KL/, paní Marie Lelková, Obecní knihovna v Polepech /Kutná Hora/, paní Jaroslava Vetešníková, Obecní knihovna Libiš /MB/ a paní Věra Humlová, Obecní knihovna Zvole /PB/.

Za rok 2021 získaly titul tyto knihovnice a jeden knihovník:

Paní Kamila Koháková a Helena Doležalová, Obecní knihovna Přestavlky u Čerčan /BN/, pan Jan Novotný, Místní knihovna Ledčice /KL/, paní Markéta Holá Mišková, Obecní knihovna Doubravčice /KH/, paní Klára Strnadová, Obecní knihovna Nehvizdy /MB/ a paní Marie Kuchařová, Obecní knihovna Drahlín /PB/. Bohužel jediný oceněný muž nebyl osobně přítomen. Cenu za něj převzala manaželka pana Novotného a za podporu, které se knihovně v Ledčicích dostává od SVK v Kladně, pověřené knihovny a od starosty obce, srdečně poděkovala.

Po skončení ceremoniálu následovalo bohaté pohoštění, které Středočeská vědecká knihovna za finanční podpory Středočeského kraje pro přítomné nachystala.

close Z předávání ceny Středočeský Kramerius 2020 a 2021 info Zdroj: Jitka Hrušková zoom_in Z předávání ceny Středočeský Kramerius 2020 a 2021

Úplně v závěru na návštěvníky čekalo malé překvapení v podobě vernisáže výstavy Nejlepší z nejlepších / Nejkrásnější české knihy 2016-2020, jež představuje to nejlepší z knižní produkce oceněné v soutěži Nejkrásnější české knihy roku, kterou každoročně již šedesát let pořádá Památník národního písemnictví společně s Ministerstem kultury.

Výstavu zahájil pan ředitel Ondrášek společně s ředitelem Památníku národního písemnictví panem Mgr. Zdeňkem Freislebenem a tajemnicí soutěže paní Eliškou Boumovou. V závěru se slova ujal pan radní Mgr. Václav Švenda a oznámil, že právě s Památníkem národního písemnictví kraj chystá širší spolupráci, a tak je rád, že ona spolupráce již vlastně započala.

Autor: Jitka Hrušková

Děkujeme za příspěvek a gratulujeme všem oceněným!