Příprava na volby ve věznici začala již v květnu, kdy byla odsouzeným podána informace o termínu konání voleb a oprávnění voliči byli upozorněni na nutnost prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky.

Samotné hlasování se uskutečnilo před zraky členů volební komise obce Oráčov v tělocvičně věznice, která byla pro tyto účely slavnostně upravena.

Autor: Lenka Pašková