Vystavená kolekce děl malíře a textilního výtvarníka zahrnuje tvorbu z posledních dvou dekád jeho života a je na ni dobře patrné, že umělcův výtvarný názor se formoval v padesátých a šedesátých letech dvacátého století pod vlivem tehdy progresivních expresivně abstraktních uměleckých forem.

Jeho obrazy na první pohled působí plošně a abstraktně, ale pozornému divákovi v nich neuniknou reálné figurativní motivy maleb. Velmi neobvyklým zpestřením zahájení výstavy bylo losovaní jména návštěvníka, kterému majitel umělcovy pozůstalosti přímo na místě věnoval jeden Slavíčkův obraz. Výstavu Zbyňka Slavíčka můžete navštívit do 27. září.

Autor: Dalibor Blažek