Za fotografie sněženek, talovínů, bledulí děkujeme Leoně Tůmové, Kristýně Kohoutové, Ludmile Uherčíkové, Martinu Mišinovi, Adéle Zeislové, Blance Staré, Daně Zradičkové, Václavu Dobrovičovi, Zuzaně Kůnové, Pavlu Jindrovi, Evě Husákové, J. Švandrlíkovi, Janě Maršíkové, Janě Pálkkové, Jiřině Dobré, Marcele Pidrmanové, Pavlu Kyselákovi, Daně Mládkové, Lucii Králové a Pavlíně Stejskalové.