Během exkurze měli naši žáci možnost nahlédnout do světa dřevozpracování a získat užitečné informace o výrobě hoblíků. Zkušení pracovníci závodu nám ukázali celý proces výroby, od výběru surovin a návrhu produktu až po finální fázi balení a distribuce.

Žáci byli nadšeni příležitostí vidět stroje v akci a pracovníky na jejich místech. Tato exkurze jim pomohla lépe pochopit význam dřeva a jeho zpracování v našem každodenním životě.

Žáci základní školy se zúčastnili pracích na obnově záhonu u kostela v Novém Strašecí.
Žáci základní školy pomáhali při obnově záhonu u kostela v Novém Strašecí

Děkujeme dřevozpracujícímu závodu Pinie Lubná za jejich pohostinnost a ochotu sdílet své znalosti s naší školní skupinou. Jmenovitě panu jednateli Marcelu Perglerovi a řediteli Lesnického parku Křivoklátsko panu Miroslavu Pechovi. Tato zkušenost byla pro naše žáky velice cenná.

Základní a Mateřská škola Čistá