V Novém Strašecí absolvoval M. Pelc povinnou školní docházku a studium na jedenáctileté střední škole. Až do vojny pracoval jako laborant ve Fyzikálním ústavu ČSAV a Výzkumném ústavu chemických zařízení v Praze. Po vojně se oženil se slečnou Jaroslavou Češkovou, se kterou vychoval dceru Ivanu a syna Miloslava. Od roku 1968 pracoval v SONP Kladno v oddělení nitridace.

Zde pracoval až do roku 1975. Od roku 1975 do roku 1990 pracoval v projekci Středočeských dřevařských závodů v Novém Strašecí jako samostatný projektant elektro. V letech 1973 –1988 byl sekretářem a předsedou oddílu kopané TJ Sokol Nové Strašecí.

Hasiči, policisté a zdravotničtí záchranáři připravili v pátek 23. června zážitkové dopoledne pro děti z řevničovské základní školy.
Děti z řevničovské školy si užily odpoledne s hasiči, policisty a záchranáři

V roce 1989 spoluzakládal v Novém Strašecí Občanské fórum a následně Občanskou demokratickou stranu. Od roku 1990 do roku 2002 byl tři volební období starostou města Nové Strašecí. V roce 2002 byl zvolen senátorem za obvod Rakovník Louny. Senátorem byl M. Pelc do 2. listopadu 2008.

Čest jeho památce.

Karel Filip, starosta Nového Strašecí