Zájemci se mohou přihlásit na recepci sportovní haly a také na telefonním čísle B. Kocha – 736 646 677. Uzávěrka je do 10. prosince 2019 ale počet týmů je omezen.