Členové VV rozhodli, že zřídí novou komisi, a to mládeže, které je aktuálně na Rakovnicku dost málo. Kdo ji povede není jisté, pověření k návrhu personálního složení komise dostal zkušený trenér Libor Šíma. Stejné pověření dostali Milan Vyhnanovský (na složení STK), Josef Váňa (komise rozhodčích) a Ivo Duchoň (komise rozhodčích).

Další jednání výkonného výboru se uskuteční 28. dubna, tedy ještě před krajskými volbami (6. května).