Chodov vyfasoval pokutu 80 tisíc korun a domácí hřiště bude mít uzavřené na šest soutěžních utkání. Předseda klubu Miroslav Holinka dostal finanční trest 20 tisíc korun a zákaz činnosti na osm měsíců. Nejhůře dopadl hlavní pořadatel Tomáš Horálek. Ten musí zaplatit 25 tisíc korun a navíc dostal stopku na 24 měsíců.

„Události, které se staly při a po tomto utkání, považujeme za velmi závažné. S ohledem na další okolnosti proto disciplinární komise udělila klubu i dotčeným osobám tresty na maximální možné hranici či těsně pod ní,“ uvedl předseda komise Richard Beneš.

Hrozil doživotní zákaz

„V případě samotného tělesného napadení úzce spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení a k projednávání těchto přestupků se vrátíme po skončení trestního řízení, nebo po získání informací ze spisového materiálu Policie České republiky,“ doplnil Beneš.

Hlavnímu pořadateli Horálkovi dokonce hrozilo vyloučení z Fotbalové asociace. „Pan Horálek nese na celém incidentu největší zavinění, protože byl klubem určen, aby chránil delegované osoby a zajišťoval pořádek, ale i podle přiloženého videozáznamu navedl rozhodčí a delegáta utkání do hloučku diváků. I proto jsme přistoupili k maximálnímu trestu. V tomto případě bychom zvažovali i trest vyloučení z FAČR, který ale bohužel není v pravomoci Disciplinární komise Pražského fotbalového svazu, což nám při konzultaci potvrdilo i Legislativně-právní oddělení FAČR,“ oznámil Beneš.