Zahájení soutěží dospělých:
II. třída (14 družstev) - SO 27.08.2011 1. kolem
III. třída (14 družstev) - NE 28.08.2011 1. kolem
IV. třída (17 družstev) - NE 14.08.2011 1. kolem skupina A – 9 družstev
- NE 28.08.2011 1. kolem skupina B – 8 družstev

Rozdělení družstev do skupin :
Skupina A – Sj. Chrášťany, FK Kněževes B, ČL Kolešovice B, FALCO Kounov, ESTA Oráčov B, FC Po Olešná B, FK Svojetín, FC Hořesedly, So. Petrohrad
Skupina B – M. Hřebečníky, SK Lišany, So. Lodenice, B. Lubná, So. Mšec B, TJ Roztoky B, TJ Slabce, TJ Šanov
Po odehrání zápasů podzim – jaro (část jarních zápasů bude odehrána v podzimní části soutěže) budou družstva dle
umístění rozdělena do 3 skupin po 6 resp. 5 družstev. Bližší informace budou zveřejněny v RMS 2011/2012.

Kontrola startu hráčů ze soupisek
Nenastoupení hráčů ze soupisky v požadovaném počtu utkání v jarní části soutěží ročníku 2010/2011 dle SŘ fotbalu čl. 17/4 a 18 a RMS 2010/2011 čl. 13/b: FK Kněževes - Žihla Marek – 0 start, Šefara Milan – 2 starty, FC05 Zavidov - Pešek Pavel – 1 start.

Peněžitá plnění: STK OFS Rakovník uděluje pořádkovou pokutu dle RMS 2010/2011 pořádkovou pokutu Kč 400,-- za každého hráče uvedeného v bodě „C“. RMS 2010/2011 Příloha č. 1, bod 2/b odst. 13 a SŘ čl. 17/4 a 18, RMS 2010/2011 čl 13/b – nenastoupení hráče uvedeného na soupisce alespoň ve 3 utkáních - FO FK Kněževes - Kč 800,--, FC05 Zavidov - Kč 400,--.
FO M. Hřebečníky (212004), FK Svojetín (212044) a ČL Kolešovice (212009) – STK OFS ukládá pořádkovou pokutu Kč 300,-- Kč dle RMS 2010/2011 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 6 (porušení ustanovení SŘ čl. 57/a – nezaslání přihlášky do soutěží v předepsaném termínu).

Rozlosování předkola a 1. kola Okr. poháru dospělých – sezóna 2011/2012
Předkolo – SO 06.08.2011 – 17:00 hod.
SK Lišany - Ol. Rakovník
1. kolo – SO 13.08.2011 – 17:00 hod.
Vítěz předkola - Sp. Lužná
B. Rynholec - So. Kroučová
So.Srbeč - Tn. Rakovník B
So. Ruda - SK Senomaty
FC Jesenice - SK Pavlíkov
Roztoky A - FC Po Olešná A
FK Kněževes A - So. Mšec A
ČL Kolešovice A - ESTA Oráčov A

STK OFS upozorňuje FO na možnost na základě oboustranné písemné dohody zápas předehrát v jiném termínu nebo v jiném čase.
Finále Okresního poháru dospělých bude sehráno formou dvojzápasu (doma – venku). Upřesněno bude v RMS 2011/2012.
FO Sokol Petrohrad

Členy STK OFS byla provedena kontrola hřiště a jeho vybavení nově přihlášeného FO So. Petrohrad. Bez závad.
Losovací aktiv

Losovací aktiv se uskuteční až v pondělí 18. července 2011 od 15:00 hod. v restauraci „Pod Václavem“ v Rakovníku. (Po losovacím aktivu SKFS).

Upozornění FO
STK OFS Rakovník stanovila pro soutěžní ročník 2011/2012 datum 11. srpna 2011, do kterého FO zašlou soupisky „A“ mužstev dospělých a provedou úhradu soutěžního vkladu. Soupisky, vyúčtování soutěžního vkladu a částku pro sezónu 2010/2011 obdrží FO na losovacím aktivu. V případě nesplnění těchto ustanovení se FO vystavuje finančnímu postihu dle RMS 2011/2012.

KRD OFS Rakovník stanovila pro soutěžní ročník 2011/2012 datum 11. srpna 2011, do kterého FO zašlou případnou písemnou vetaci rozhodčího pro podzimní část soutěžního ročníku. KRD OFS upozorňuje FO, že mohou vetovat pouze jednoho rozhodčího, který řídil jejich utkání v jarní části soutěžního ročníku 2010/2011.

JAROSLAV KRAUS