Postup při výměně hráčů

a) hráč nastupující trvale z pole do branky se musí převléknout do dresu, jehož barva je odlišná od barev dresů hráčů obou družstev, od barvy dresu brankáře soupeře a od barvy úboru rozhodčího i jeho asistentů s tím, že číslo na jeho brankářském dresu musí být shodné s číslem, pod kterým byl v zápise o utkání uveden jako hráč z pole. Totéž platí také obráceně, když jde brankář hrát do pole. V obou případech může být číslo na jeho novém dresu vytvořeno i náhradním způsobem.

b) hráč z pole, který zaujme místo brankáře pouze pro určitou herní situaci (např. pokutový kop), se nemusí převléknout do jiného dresu, ale na svůj vlastní dres z pole (pod kterým je uveden v ZU) si navlékne rozlišovací dres, který umožňuje identifikaci hráče podle čísla dresu. Po skončení akce, pro kterou se stal brankářem, uvede svoji výstroj do původního stavu a zaujme opět místo hráče z pole.

c) brankář, který zaujme místo hráče z pole pouze pro určitou herní situaci (např. pokutový kop), se nemusí převléknout do jiného dresu, ale na svůj vlastní brankářský dres (pod kterým je uveden v ZU) si navlékne rozlišovací dres, který umožňuje identifikaci hráče podle čísla dresu. Po skončení akce, pro kterou se stal hráčem, uvede svoji výstroj do původního stavu a zaujme opět místo brankáře.

Nastavení doby hry za střídání hráčů

Rozhodčí je povinen v případě střídání nastavit dobu hry pouze za takové střídání, které rozhodčí posoudí jako zdržování při střídání hráčů, tj. tým střídá z důvodu, aby zdržoval hru. Normální střídání není důvod pro nastavení doby hry.

Dosažení branky

Znamení píšťalkou při dosažení branky je rozhodčí povinen dát pouze ve sporných případech.