Hlavní slovo měl místopředseda Petr Sojka, který tak zastoupil předsedu Miroslava Palkosku, jenž se ze zdravotních důvodů nemohl jednání zúčastnit.

Valnou hromadu sportovců, jichž se v hospodě u senomatského hřiště sešlo téměř třicet, navštívil také starosta Senomat Tomáš Valér, kterému fotbalisté nabídli čestné členství v klubu.

Po úvodním slově místopředsedy klubu přispěl do diskuze také on a mimo jiné celému klubu poděkoval za práci, kterou ve prospěch sportu dospělých, ale i mládeže, pro obec vytváří. Informoval také o možnostech obce přispívat na činnost klubu například formou grantu, který byl přidělen, ale také o možné pomoci obce při jednání s vlastníkem pozemku, na němž část senomatského fotbalového areálu leží.

Z jednání valné hromady vyplynul kromě jiného také další důležitý fakt. Klub totiž nabídl Tomáši Valérovi čestné členství, které starosta přijal. Valná hromada také zvolila na další dva roky funkčního období nový sedmičlenný výbor ve složení Petr Sojka, Jaroslav Kodeš, Miroslav Palkoska, Josef Klouček, Zdeněk Palkoska, Josef Lahvička a Robert Trešl. Důležitými problémy, které bude muset nový výbor dále řešit, je majetkové vyrovnání s vlastníkem pozemků, na kterých senomatský fotbalový areál leží téměř ze tří čtvrtin.

Ústy starosty Tomáše Valéra byl přímo na valné hromadě vysloven vstřícný postup městyse při řešení tohoto problému. Dále se samozřejmě hovořilo hlavně o složitosti financování činnosti klubu, získávání sponzorů, kteří by mohli přispět na cokoliv, co se klubu týká.

Hovořilo se také o cílech, které klub čekají do budoucna. Namátkou uvádíme některé z nich, které se netýkají jen sportovní činnosti klubu, tedy hlavně fotbalu. Klub chce uspořádat akce u příležitosti 30. dubna - pálení čarodějnic, připravuje dětský den a pro dospělé pak také vůbec první sportovní ples SK Senomaty.

V rámci údržby se chystá vybudovat kanalizační a vodovodní přípojku, plánuje rekonstrukci terasy u sokolovny, kterou chce zkrášlit novou pergolou.

Také hosté - fotbalisté se mají na co těšit, protože se plánuje rekonstrukce jejich kabiny. Uvažuje se také o vybudování dětského koutku přímo v areálu a klub se chce také pokusit získat finanční dotaci na rekonstrukci střechy sokolovny a bytu správce.

Do dalších dvou let a pokračování soutěžní sezóny povede klub nově zvolený předseda Pavel Sojka, místopředsedou byl zvolen Jaroslav Kodeš, sekretářem Miroslav Palkoska, pokladníkem Josef Klouček. Tak rozhodlo jednání nově zvoleného výkonného výboru, který se sešel o týden později.

Jak pro Rakovnický deník řekl místopředseda klubu Jaroslav Kodeš, velké poděkování patří všem členům klubu, kterých je kolem stovky, za jejich dobrou reprezentaci. „Nemalý dík patří také sponzorům, protože bez nich by vůbec nebylo možné takovouto činnost provozovat, a v neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na fanoušky, kteří jsou věrní a pomáhají nám v dosahování lepších a lepších výsledků,“ řekl Jaroslav Kodeš.

SLÁVA PILÍK