Zápis ze schůze STK OFS Rakovník – 22.01.2009

Žádosti
STK OFS projednala žádost FO FC Hořesedly o udělení vyjímky z čl. 9 RMS 2008/2009 – povinného vybavení hřiště krytými hráčskými lavicemi. STK OFS na základě této žádosti přehodnotila ustanovení čl. 9, odst. 11, RMS 2008/2009 a stanovila konečný termín pro zhotovení krytých hráčských lavic na hřištích FO FC Hořesedly, M. Hřebečníky, FK Svojetín a So. Panoší Újezd na 30. června 2009. V případě, že některý z uvedených FO toto nařízení v daném termínu nesplní, nahlásí na letním losovacím aktivu náhradní hřiště pro sehrání domácích utkání v sezoně 2009/2010.

STK OFS projednala žádost FO So. Sýkořice – změna hrací plochy z důvodu rekonstrukce hřiště v Sýkořici. STK OFS žádosti vyhovuje s tím, že dne 27.2.2009 bude domluvena kontrola náhradního hřiště v Bělči. FO So. Sýkořice zajistí do 27.2.2009 písemné potvrzení od FO TJ Čistá, Tn. Rakovník, ESTA Oráčov, ČL Kolešovice, Sp. Lužná a So. Mšec, zda budou požadovat nebo nepožadovat případnou náhradu za zvýšené cestovné k utkáním do Bělče.

STK OFS projednala žádost FO So. Ruda o změnu hracího dne a začátku utkání pro jarní část soutěží. STK OFS žádosti vyhovuje, družstvo dospělých FO So. Ruda bude hrát domácí zápasy v jarní části soutěže 2008/2009 v sobotu od 10:00 hod.

Vzala na vědomí
Propozice zimního turnaje pořádaného FO SK Rakovník.

Předložení soupisek
Upřesnění čl. 14 RMS 2008/2009 – termín pro předložení soupisek „A“ (družstva hrající okr. soutěže)
Dospělí - do 5. března 2009
Mládež - bude upřesněno v rozlosování JARO 2009
V případě nedodržení tohoto termínu, se FO vystavují finančnímu postihu dle SŘ č. 15/4 a RMS 2008/09, Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 12.

Vetace rozhodčích
Upřesnění čl. 15 RMS 2008/2009 – termín pro vetaci rozhodčích
STK OFS stanovila termín pro zaslání případné vetace rozhodčích pro jarní část soutěží ročníku 2008/2009 na 5. března 2009 včetně. STK OFS upozorňuje FO, že mohou vetovat pouze 1 rozhodčího, který řídil jejich družstvo v podzimní části soutěží ročníku 2008/2009. Vetace musí být doručena do uvedeného data písemně KR OFS, případně STK OFS a opatřena razítkem FO a dvěma podpisy funkcionářů FO.

VH OFS

20. VH OFS Rakovník se uskuteční v pátek 27. února 2009 od 15:00 hod. v Klubu mládeže v Rakovníku – pozvánky a delegačenky budou FO zaslány.

AUTOR: Jaroslav Kraus