Zápis ze schůze STK OFS Rakovník 03.11.2011

Schvaluje

II. třída - schváleno celé 10. kolo

III. třída - schváleno celé 10. kolo mimo utkání A2A1002 Ol. Rakovník So. P. Újezd nedohráno

IV. třída ;- schváleno celé 12. kolo

OP dorostu - schváleno celé 1. kolo a utkání 9. kola C1A0901 SK Senomaty TJ Čistá

OP starších žáků schváleno utkání 1. kola E1A0103 SK Lány SK Pavlíkov

Okr. pohár starších žák schváleno celé 5. kolo

Okr. pohár mladších žáků schváleno celé 3. kolo

Okr. pohár st. přípravek schváleno celé 3. kolo

Okr. pohár ml. přípravek schváleno celé 5. kolo

Bere na vědomí

Zpravodaj OFS č. 12

Zpráva delegáta z utkání A3A1203

Dohoda

Na základě oboustranné dohody mezi FO FK Hředle a So. Srbeč bude utkání 1. kola Okr. poháru dorostu sk. „A“ C2B0102 FK Hředle So. Srbeč sehráno v obráceném pořadí tzn. So. Srbeč FK Hředle na hřišti FO So. Srbeč v sobotu 5. listopadu 2011 od 10:00 hod. Poplatek dle RMS 2011/2012, Příloha č. 1, bod 1/e Kč 50,--.

Na základě oboustranné dohody mezi FO FK Hředle a SK Lány bude utkání 3. kola Okr. poháru dorostu sk. „A“ C2B0301 FK Hředle SK Lány sehráno v obráceném pořadí tzn. SK Lány FK Hředle na hřišti FO SK Lány v sobotu 19. listopadu 2011 od 10:00 hod. Poplatek dle RMS 2011/2012, Příloha č. 1, bod 1/e Kč 50,--.

Kontumace

III. třída 10. kolo ;A2A1002 Ol. Rakovník So. Panoší Újezd Utkání se kontumuje dle SŘ čl. 58, bod 8/c tak, že dle SŘ čl. 63/2 zůstává výsledek dosažený na hřišti 8:0 ve prospěch družstva Ol. Rakovník. Družstvu Ol. Rakovník se přidělují dle SŘ čl. 63/1 tři body a aktivní brankový poměr 8:0. Družstvu So. Panoší Újezd se nepřiděluje žádný bod a započítává se pasivní brankový poměr 0:8.

STK OFS Rakovník ukládá FO So. Panoší Újezd pořádkovou pokutu dle SŘ čl. 57/a a RMS 2011/2012 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 1 ve výši Kč 800,-- . Utkání nedohráno pro nedostatečný počet hráčů družstva So. Panoší Újezd .

Splatnost pořádkové pokuty pod zastavení činnosti FO do 21.11.2011.

Nařízení utkání

STK OFS Rakovník nařizuje sehrát utkání II. třídy 12. kola takto:

A1A1204 SK Pavlíkov Sp. Lužná a A1A1202 FK Hředle FK Kněževes A v neděli 13. listopadu 2011 od 14:00 hod.

Důvod: konání motoristické soutěže a uzavření komunikací v uvedených obcích (Hředle a Pavlíkov).

V případě, že utkání A1A1202 FK Hředle FK Kněževes bude po vzájemné dohodě sehráno v obráceném pořadí, doloží oba FO tuto potvrzenou dohodu na OFS Rakovník nejpozději do úterý, t.j. do 08.11.2011.

Peněžitá plnění

FO So. Mšec (A1A1006) STK ukládá pořádkovou pokutu Kč 50,-- dle RMS 2011/2012 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 5 (porušení ustanovení SŘ čl. 54/b nedostatečně a neúplně vyplněný zápis o utkání chybí podpis kapitána). RO: A. Sýkora. (jk)