Schválila
II. třída - schváleno celé 13. kolo
III. třída – schváleno celé 13. kolo
IV. třída – schváleno celé 13. kolo
Okr. pohár - schváleno semifinálové utkání Sp. Lužná A – ESTA Oráčov A
Vzala na vědomí
Zpravodaj OFS č. 14
Zprávu delegáta z utkání A1A1304

Peněžitá plnění

FO FC05 Zavidov B – A3A1306 – STK ukládá pořádkovou pokutu 100,-- Kč dle RMS 2008/2009 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 5 (porušení ustanovení SŘ čl. 54/b – neúplně a nečitelně vyplněný zápis o utkání).

FO Ol. Rakovník B – A3A1305 – STK ukládá pořádkovou pokutu 100,-- Kč dle RMS 2008/2009 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 5 (porušení ustanovení SŘ čl. 54/b – nedostatečně vyplněný zápis o utkání – neuveden vedoucí mužstva).

Finále Okr. poháru dospělých

Do finále Okresního poháru dospělých sezony 2008/2009 postoupila družstva Sp. Lužná A a Ol. Rakovník A. Termín finálového utkání bude stanoven v termínové listině JARO 2009, která bude schválena a zveřejněna v příštím zpravodaji STK OFS Rakovník.

FO Sp. Lužná
Na základě zápisu o utkání a zprávy delegáta z utkání A1A1304 Sp. Lužná A – ESTA Oráčov A rozhodla STK OFS Rakovník následovně:
a) V souladu s ustanovením čl. 15 RMS 2008/2009, žádá STK OFS Úsek delegátů OFS Rakovník, aby na 3 nejbližší utkání družstva Sp. Lužná „A“ na domácím hřišti vysílal na náklady FO Sp. Lužná delegáta svazu (porušení povinností pořadatelské služby).
b) Ukládá FO Sp. Lužná zabezpečit sektor diváků u kiosku (vpravo od hlavní tribuny) proti vniknutí diváků na hrací plochu.
c) Zvýšit při 3 nejbližších mistrovských utkáních „A“ družstva dospělých na domácím hřišti pořadatelský sbor na 6 členů.
FO M. Hřebečníky, So. Panoší Újezd a FC2007 Hoředsedly

STK OFS Rakovník upozorňuje na základě Zpravodaje č. 3 z 28.8.2008 FO M. Hřebečníky, So. Panoší Újezd a FC 2007 Hořesedly, že dle čl. 9 RMS 2008/2009 musí být jejich hřiště povinně vybavena krytými hráčskými lavicemi.

Jelikož se závěrem podzimní části soutěží ročníku 2008/2009 uplynul stanovený termín (Zpravodaj OFS č. 3 z 28.8.2008) udělené vyjímky z tohoto nařízení, upozorňuje STK OFS Rakovník FO M. Hřebečníky, So. Panoší Újezd a FC 2007 Hořesedly, že 14 dní před zahájením jarní části soutěží, bude STK OFS provedena kontrola hřišť těchto FO, zda jejich hrací plochy jsou vybaveny krytými hráčskými lavicemi. Pokud toto nařízení nebude jmenovanými FO splněno, nebude STK OFS těmto oddílům schválena hrací plocha pro domácí utkání jarní části soutěže a budou si muset zajistit náhradní hrací plochu, vybavenou dle ustanovení RMS 2008/2009, kterou musí schválit STK OFS.

Zápis ze schůze KM OFS
Rakovník – 20.11.2008


Schválila
Okr. pohár mladších žáků - schváleno utkání 2. kola F2A0204 FC Po Olešná - SK Senomaty

Rozlosování Okresního poháru mladších žáků – semifinále
F2A0301 SKP Rakovník - FC Po Olešná
F2A0302 TJ Čistá - Tn. Rakovník
F2A0303 FC Po Olešná - SKP Rakovník
F2A0304 Tn. Rakovník - TJ Čistá

Semifinálová utkání Okresního poháru mladších žáků budou odehrána dvoukolově, termíny budou upřesněny v termínové listině a jarním rozlosování soutěží ročníku 2008/2009. Finále bude hráno na předem stanoveném hřišti, termín bude upřesněn v termínové listině a jarním rozlosování soutěží ročníku 2008/2009.

AUTOR: Jaroslav Kraus