Proto jsme tentokrát poprosili o rozhovor trenérku mladších přípravek Evu Hankovou.

Evo, žena v ragby není úplně běžný jev. Jak jste se dostala k trénování těch nejmenších ragbistů?
K ragby jsem se dostala jako máma kluků, které pro ragby nadchl můj manžel, sám bývalý ragbista. Když v Rakovníku začalo přibývat hráčů, řešil se současně i problém nedostatku trenérů pro nejmladší děti, a protože u nás tímto sportem žije celá rodina, byl to přirozený vývoj, zapojila jsem se i já.

Jaký je ideální věk na to, s ragby začít?
Pro ragby je ideální každý věk, jen je potřeba se danému věku přizpůsobit. U nejmladších dětí převládají hry s míčem i bez něho, které mají za cíl zlepšení motorických dovedností a rozvoj koordinace pohybů. Teprve později se začínají děti učit dalším dovednostem, které jsou nutné pro tento nádherný sport.

Rodiče možná mohou namítnout, že je ragby pro děti nebezpečné a příliš surové, je to pravda?
Na první pohled se to někomu může opravdu zdát, ale například v USA se pravidelně dělá statistika úrazovosti při sportech a fotbal nebo basketbal se umísťuje před ragby. Ano, je pravdou, že je to tvrdý sport, ale stále v něm platí, že se hraje fér. Úcta k soupeři je základní vlastností v ragby.  Neexistuje předstírání, simulování, dohadování s rozhodčím, jako to známe v jiných sportech.

Co vás v nejbližší době čeká a jak se připravujete na novou sezonu?
2. září na hřišti u 3. základní školy byl první trénink v nové sezóně. Pak nás čeká 10. 9. akce Sport bez předsudků, která je zaměřena především na základní školy.

A hned 14. září pořádá RC Rakovník Dětský den spojený s turnajem dětí do 9 let. Zde tedy mohou případní váhavci vidět ragby na vlastní oči. Jinak bude pro všechny návštěvníky připraven zábavný doprovodný program, atrakce a ukázky jiných sportů, které město Rakovník nabízí.

Mluvíte o projektu Sport bez předsudků, popište, čeho se týká?
Sport bez předsudků je projektem stejnojmenného sdružení, které založil bývalý reprezentant Karel Ševčík (pozn.: v současné době hlavní trenér reprezentace do 18 let). Toto sdružení si klade za cíl představit ragby širší veřejnosti, především pak žákům základních škol. Ti si v rámci výuky mohou s kvalifikovanými trenéry postupně vyzkoušet, o čem vlastně ragby je. Sdružení spolupracuje nejen se špičkovými odborníky z Čech, Francie nebo Anglie, ale také vždy na akci přibírá trenéry a hráče z místních klubů.

Je možné ještě nyní své dítě do ragby přihlásit a jak je tento sport finančně náročný?
Je možné přihlásit děti od pěti let, a to nejen kluky, ale i holky. Každý může přijít na trénink a ragby si vyzkoušet. Finančně není ragby náročnější než jiné sporty a navíc má u nás každý nový člen první tři měsíce zcela zdarma. Nejdůležitější jsou do začátku hlavně dobré boty.

Více informací pak naleznou případní uchazeči na našich webových  stránkách www.rugbyrakovnik.cz.