Byl jste všemi delegáty zvolen předsedou, gratulujeme, čekal jste to?
Nečekal (smích). Ale asi čekal, ale překvapilo mě, nebo spíše jsem nečekal, že mne zvolí všichni, to mě potěšilo.

Byl jste před samotnou volbou nervózní? Za celou dobu jste si nesedl na židli, jen někde pochodoval…
Nervózní jsem byl samozřejmě nejvíc z toho, jestli se dostanu do kalhot, které jsme na sobě neměl šest let, ale nakonec se to podařilo – vleže jsem to dokázal (smích). Jinak z voleb jsem pochopitelně trošku nervózní byl…

Když jsme ještě nevěděli, kteří členové se do VV dostanou, měl jste nějaké přání? Kdy bude volen váš místopředseda?
Další schůzi bychom měli mít 14. února a tam budeme právě volit místopředsedu. Ten musí sedět v současném VV. Nějakou představu jsem samozřejmě o složení výboru měl, ale věřil jsem v to, že se dohodnu nakonec s každým navrženým kandidátem.

Můžete tedy prozradit, když už složení VV víme, jak jste spokojen? Koho byste si jako místopředsedu přál?
Ano, s výkonným výborem spokojen jsem. Máme, myslím, dobrou partu, která už tady panovala v minulém složení. Naše spolupráce by měla být upřímná. O místopředsedovi představu mám, ale neprozradím to (smích).

Jaký bude váš cíl, nebo motto, které byste chtěl z křesla předsedy naplnit, dodržovat?
Všechny funkcionáře znám, někoho velmi dobře jiné méně. Doufám, že se všichni budeme společně snažit předejít problémům, abychom mohli zviditelnit svaz navenek – samozřejmě v kladném slova smyslu. Oddílům bych chtěl být co nejvíce metodicky nápomocný, ostatně k tomu mám nejblíž a chtěl bych v tom pokračovat. Budeme se snažit, aby vzrostl počet mládežnických družstev na okrese, s tímto aspektem trochu pokulháváme. Myslím, že dosavadní spolupráce mezi svazem a oddíly je dobrá a já budu jedině rád, když bude ještě lepší.

Pokud dostanete funkci opět i na STK SKFS v Praze, což je velmi pravděpodobné, jak se na vaši vytíženost bude tvářit třeba manželka?
Manželka není nadšená už teď. Už takhle mě vidí málo a zřejmě to nebude jiné. Tato práce mne ale baví a ona to chápe. Samozřejmě mi k funkci pogratulovala.

Za chvíli budeme znát i složení komisí, tam máte nějaké přání?
Přeji si, aby vznikla ve všech komisích dobrá parta. Věřím, že jejich předsedové si to ohlídají.

Můžeme za dnešek ještě někomu poděkovat?
Ano, určitě bych chtěl poděkovat všem delegátům s hlasem rozhodujícím, že přišli a voleb se účastnili. Děkuji za důvěru, kterou mi dali a za jejich přístup k samotné volbě ostatních členů svazu.