Bývalý zaměstnanec úřadu Jiří Chvojan požadoval od města třicet jedna tisíc za ušlou mzdu kvůli chybnému zařazení do platových tříd. Město se však soudilo a všechny spory prohrálo. Neuspělo ani s dovoláním u nejvyššího soudu.

A opozice chce konkrétního viníka. Kritice tak neunikla tajemnice městského úřadu Eliška Holková, ale ani rada města v čele se starostou města Zdeňkem Nejdlem (ODS). Radní města totiž vydali usnesení, že v kauze s Jiřím Chvojanem nedošlo k žádnému zavinění zaměstnancem úřadu, a proto nebude požadována náhrada škody.

„Považuji věc za vyřízenou. Pokud někdo není spokojen, nemohu bránit, aby činil jiné kroky," reagoval během diskuze starosta Zdeněk Nejdl.

Lídr opozičních zastupitelů a senátor Marcel Chládek (ČSSD) a Miloslav Kubínek (KSČM) vidí celou věc jinak. Zejména pak Kubínek nastínil, že se nehodlá s uzavřením celé záležitosti smířit. Jaké kroky však dále podnikne, nespecifikoval. „Pro mne tímto věc nekončí. Ať mi nikdo netvrdí, že někdo na úřadu nemá na starosti personál," řekl Kubínek.

Vlnu kritiky od opozice sklidila tajemnice úřadu Eliška Holková. Lídr rakovnických komunistů Kubínek jí nepřímo vytkl pochybení v souvislosti s plněním usnesení zastupitelstva, která se na zasedání zastupitelů odehrávají hlavně pak nekvalitně zpracované zprávy a jejich termín plnění.

Ty jsou až příliš za hranicí zákona.„Je zde několik závažných pochybení, přitom na zasedání zastupitelstva chodí osoba, která ručí za to, že budeme rozhodovat podle platných zákonů. Jak je bohužel vidět, tak to není pravda," nechal se na zasedání slyšet Miloslav Kubínek.

Se situací nejsou nikterak smířeni ani rakovničtí sociální demokraté. Podle nich je nespravedlivé, že vedení radnice nehledá viníka a vše v poklidu úřad zaplatil z pokladny Rakovničanů. „Přiznal úřad svoji chybu a kdo za to nese zodpovědnost a pokud ji nepřiznal, jaké kroky činíte?" vznesl dotaz na vedení městského úřadu senátor Marcel Chládek. „Vše bylo součástí zprávy, kterou jsem předkládala radě města a také zastupitelům," odvětila tajemnice Holková. S touto odpovědí však u Chládka neobstála.

„Skončí doba vašich odkazů na vaše zprávy. Tady jsou občané, novináři, kteří tu zprávu nemají před sebou a já chci, aby to také slyšeli," trval na odpovědi Chládek. Tajemnice úřadu Eliška Holková následně zastupitelům sdělila, že nic takového, že by došlo ze strany úřadu k hrubému pochybení, v rozsudku krajského úřadu není.

„To je nesmysl, sama to jistě víte," reagoval ihned Miloš Lippert (ČSSD) a pokračoval s úsměvem ve tváři: „Nedovedu si představit, že by vás soud odsoudil, aniž by konstatoval nějaké pochybení či protiprávní postup, to je nesmysl. Kdyby k ničemu nedošlo, pak by vás soud neodsoudil."

Starosta Zdeněk Nejdl se však právního oddělení zastal. To si prý nejprve vyžádalo potřebné informace od předkladatele předpisu, tedy od ministerstva práce a sociálních věcí. „Právní oddělení se snažilo chránit zdroje města a neplýtvat jimi. Úřad hájil názor, aby nevznikly další náhrady," řekl během diskuze Nejdl.

„Měli jsme stanovisko od ministerstva práce a sociálních věcí, a v něm bylo napsáno, že je vše v pořádku," přidala se ke starostovi tajemnice úřadu Eliška Holková. Ani s tímto argumentem však nebyla opozice spokojená. Vedení radnice mělo škodu tedy vymáhat od ministerstva. „Proč jste nevymáhali škodu na tom, kdo vám podal špatné stanovisko? Jsme pro to, aby náhrada škody nešla na vrub občanů, ale toho, kdo to zavinil," podotkl Lippert. „Názor, zda vznikla škoda či nikoliv, je diskutabilní," dodal starosta Zdeněk Nejdl.