Kontrola soupisek: Nenastoupení hráčů ze soupisky v požadovaném počtu utkání v podzimní části soutěží ročníku 2010/2011 dle SŘ fotbalu čl. 17/4 a 18 a RMS 2010/2011 čl. 13/b: FK Kněževes - Šefara Milan – žádný start. TJ Roztoky - Rous Stanislav – žádný start.

Peněžitá plnění: STK OFS Rakovník uděluje pořádkovou pokutu dle RMS 2010/2011 ve výši 400 Kč za každého hráče uvedeného v bodě „B“. RMS 2010/2011 Příloha č. 1, bod 2/b odst. 13 a SŘ čl. 17/4 a 18, RMS 2010/2011 čl 13/b – nenastoupení hráče uvedeného na soupisce alespoň ve 3 utkáních - FO FK Kněževes - 400 Kč, TJ Roztoky - 400 Kč.

Okr. pohár dospělých: STK OFS Rakovník nařizuje sehrát semifinálové utkání Okresního poháru dospělých Z1A0302 Tn. Rakovník B – SK Pavlíkov v neděli 13.03.2011 od 14:00 hod. Důvod: Obsazení hřiště utkáním KP dospělých.

Nařízení STK: STK OFS Rakovník ukládá FO M. Hřebečníky, So. Lodenice, FC Hořesedly a FK Svojetín, aby do zahájení soutěžního ročníku 2011/2012 bylo na jejich hřištích zařízení pro zajištění hygieny hráčů a rozhodčích. V případě nedodržení tohoto nařízení bude STK OFS postupovat dle SŘ fotbalu a RMS.

JAROSLAV KRAUS