Ofsajdová pozice

V definici ofsajdové pozice výraz „hráč je blíže k brankové čáře soupeře než míč a než předposlední hráč soupeře“ znamená, že kterákoliv část jeho hlavy, těla nebo nohou je blíže k brankové čáře soupeře než míč nebo předposlední hráč soupeře.

V této definici není zahrnuta paže hráče, tzn. část horní končetiny od ramene až k dlani. Proto se na středové čáře může stát, že rozhodčí bude hráče, který je v rychlém pohybu směrem na soupeřovu polovinu hrací plochy, považovat za hráče v ofsajdové pozici přesto, že hráč je ještě jednou nebo oběma nohama na středové čáře, nebo dokonce ještě na vlastní polovině hrací plochy.

Ofsajd

Hráč je aktivně zapojen do hry, jestliže podle názoru rozhodčího:
a) Ovlivňuje hru tím, že zahraje nebo se dotkne míče, který mu přihrál, nebo kterého se dotkl, jeho spoluhráč.
b) Ovlivňuje soupeře tak, že soupeři vezme nebo omezí jeho možnost hrát míčem tím, že mu brání ve výhledu nebo ho omezuje v pohybu, nebo tím, že dělá pohyby nebo gesta, která podle názoru rozhodčího soupeře ruší nebo klamou. Přitom se předpokládá, že hráč může aktivně ovlivňovat soupeře jen tehdy, nachází-li se v pomyslném koridoru šíře ± 2 metry kolem směru pohybu míče.
c) Hráč bránícího družstva nemůže vystavit soupeře do ofsajdu tak, že z jakéhokoli důvodu opustí bez souhlasu rozhodčího hrací plochu. Rozhodčí tuto situaci bude posuzovat stejně, jako kdyby provinivší se hráč zůstal na hrací ploše, tzn. že nechá dokončit útočnou akci soupeřova družstva.

Posuzování hry rukou

Při posuzování, zda se jednalo o úmyslnou hru rukou, musí rozhodčí posoudit tyto aspekty:
a) Zda se jednalo o pohyb ruky k míči nebo pohyb míče k ruce.
b) Zda ruka hráče byla v přirozené pozici odpovídající pohybu hráče.
c) Zda se hráč snaží předejít tomu, aby se míč dotkl jeho ruky.
d) Zda hráč měl možnost kontaktu ruky a míče předejít.
e) Zda nepoužil ruky nebo paže k úmyslnému zahrání míčem.

Dávání pokynů v technické zóně

Všechny osoby, které se budou v průběhu utkání zdržovat v technické zóně, musí být před začátkem utkání uvedeny v zápise o utkání a musí být řádně označeny v souladu s ustanoveními herního řádu příslušné soutěže.

Vždy pouze jen jeden z příslušníků družstva je oprávněn udělovat hráčům v průběhu utkání pokyny.