Páteční volba předsedy OFS Rakovník, výkonného výboru a revizní komise trvala zhruba dvě hodiny. O předsedovi, kterým se stal jediný kandidát Jaroslav Kraus, rozhodovala valná hromada. Delegátů s hlasem rozhodujícím přišlo do DDM v Rakovníku 39 (zástupci oddílů). Jednohlasně se na „lodivodovi" shodli. Nikdo nebyl proti.

„Musím se přiznat, že jsem si na post předsedy věřil, ale nečekal jsem, že pro mne zvednou ruku úplně všichni," prozradil ihned rozzářený nový předseda.

Valná hromada stejně tak volila i členy do výkonného výboru, ale postupovalo se trochu jinak. Každý zástupce šel za plentu, kde zakroužkoval své favority. Kandidujících bylo celkem 12 a Jaroslav Kraus byl členem výboru automaticky. Dále bylo potřeba navolit osm lidí. Platný lístek musel čítat osm nebo méně kandidátů, pokud měl více, lístek byl neplatný.

K volbám se nedostavily čtyři oddíly – Lubná, Svojetín, Lodenice a Třtice.  Dva volební lístky byly neplatné. Jen jediný člen nového výboru dostal hlas od všech delegátů, a to Irena Lehárová (37 hlasů), o dva méně měl Ing. Jaroslav Horáček, dále Robert Hamouz (30), Jaromír Štefan a Josef Winkler (oba 26), Karel Polívka (25), Václav Lexa (23) a osmičlennou skvadru uzavřel Pavel Franěk (22).

Smutné oči se objevily na tváři tří zbylých kandidátů: PaeDr. Miroslava Aksamita (17), Jiřího Strouhala (11) a Josefa Váni (5).

Poslední jmenovaný na volbách nebyl, stejně jako Pavel Franěk, protože si oba plní povinnosti na ligovém semináři rozhodčích v cizině. Všichni kandidáti se jinak dostavili. Svaz věnoval každému členovi dva chlebíčky a kávu. Atmosféra panovala vcelku přátelská. Další nejbližší výborová schůze, kde se budou volit předsedové komisí a místopředseda svazu, se uskuteční 14. února. Zatím nemůžeme říct, kdo jednotlivé komise povede, ale podle našich informací a předpokladů by měl STK vést i nadále Karel Polívka z Rudy.

Předseda DK by už neměl být Petr Ogurek, pravděpodobně bude jeho funkci zastávat  bývalý místopředseda DK a předseda komise rozhodčích Jaromír Štefan z Rakovníka. Komise rozhodčích a delegátů bude jiná úplně. Předsedou bude zřejmě Pavel Franěk, ligový sudí z Rakovníka. Jednotliví předsedové nemusí přímo sedět ve výkonném výboru, ale zpravidla tomu tak bývá. Pokud se naše předpoklady naplní a tito tři muži zasednou ke kralování příslušné komise, budou všichni zároveň členové VV.

Jarní soutěže mohou naplno odstartovat s jiným ochráncem svazu. Jaroslav Kraus bude jistě dobrým fotbalovým otcem, učitelem, kamarádem, ale i reprezentantem našeho regionu.