Na sváteční fotbálek se můžete přihlásit v recepci sportovní haly nebo u B. Kocha: 736 646 677. Uzávěrka přihlášek je 11. listopadu.