Zápis ze schůze STK OFS Rakovník – 19.06.2008

Schválila
II. třída - schváleno celé 27. kolo
III. třída - schváleno celé 25. kola mimo utkání A2A2506 TJ Slabce – So. Nové Strašecí B – domácí k utkání nenastoupili
IV. třída - schváleno celé 27. kolo mimo utkání A3AA3A2703 FC Hořesedly – R. Třtice – hosté se k utkání nedostavili a A3A2705 FC Po Olešná B – Ol. Rakovník B – hosté nastoupili k utkání po čekací době.

Vzala na vědomí
Zpravodaj OFS č. 34
Zprávy delegátů z utkání A1A2701 a A2A2504
Přihlášky fotbalových oddílů do soutěží ročníku 2008/2009 podané od 10.06. do 19.06.2008

Kontumace
IV. třída 27. kolo A3A2703 FC Hořesedly – R. Třtice
Utkání se kontumuje dle SŘ čl. 58/3 pro nenastoupení družstva R. Třtice k utkání.
Družstvu FC Hořesedly se dle SŘ čl. 63/1 přidělují 3 body a započítává se aktivní brankový poměr 3:0. Družstvu R. Třtice se nepřiděluje žádný bod a započítává se pasivní brankový poměr 0:3. FO R. Třtice zašle FO FC Hořesedly dle SŘ čl. 63/5 a RMS 2007/2008 Příl. č. 1, bod č. 3/a odst. 1 náhradu ve výši 500,-- Kč. Termín zaslání náhrady soupeři do 30.06.2008. Případ předán DK OFS.
IV. třída 27. kolo č. A3A2705 FC Po Olešná B – Ol. Rakovník B
Utkání se kontumuje dle SŘ čl. 58/3 za nastoupení družstva Ol. Rakovník B k utkání po čekací době. Družstvu FC Po Olešná B se dle SŘ čl. 63/1 přidělují 3 body a započítává se aktivní brankový poměr 3:0. Družstvu Ol. Rakovník B se nepřiděluje žádný bod a započítává se pasivní brankový poměr 0:3. STK OFS STK OFS ukládá FO Ol. Rakovník pořádkovou pokutu dle SŘ čl. 57/a a RMS 2007/2008 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 2 ve výši 300,-- Kč.
III. třída 25. kolo A2A2506 TJ Slabce A – So. Nové Strašecí B
Utkání se kontumuje dle SŘ čl. 58/3 pro nenastoupení družstva TJ Slabce A k utkání. Družstvu So. Nové Strašecí B se dle SŘ čl. 63/1 přidělují 3 body a započítává se aktivní brankový poměr 3:0. Družstvu TJ Slabce A se nepřiděluje žádný bod a započítává se pasivní brankový poměr 0:3. FO TJ Slabce zašle FO So. Nové Strašecí dle RMS 2007/2008 Příloha č. 1, bod 3/a odst. 2 náhradu na dopravu k utkání v plné výši (pokud se fotbalové oddíly nedohodnou jinak). Termín zaslání náhrady soupeři do 30.06.2008. Případ předán DK OFS.

Peněžitá plnění
FO FK Svojetín – IV. třída – 27. kolo – STK ukládá pořádkovou pokutu 100,-- Kč dle RMS 2007/2008 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 8 (porušení ustanovení SŘ čl. 20/9 – nenahlášení výsledku utkání).
Přihlášky do soutěží 2008/2009
STK OFS Rakovník upozorňuje fotbalové oddíly, které nezašlou přihlášku do 22.06.2008, že nebudou zařazeny do soutěžního ročníku 2008/2009 !!!
Příští schůze STK a DK OFS Rakovník se uskuteční v pátek 27. června 2008 od 15:00 hod. !!!
Zápis ze schůze KM OFS Rakovník – 19.06.2008

Schválila
Okresní pohár dorostu- schváleno celé 6. kolo mimo utkání C2A0602 FK Kněževes – ČL Kolešovice
OP starších žáků - schváleno utkání 17. kola E1A1705 FC05 Zavidov – B. Lubná
Okr. pohár mladších žáků - schváleno celé 10. kolo
OP starších přípravek - schváleno celé 21. kolo mimo utkání G1A2103 B. Lubná – Sp. Řevničov – nedošel zápis, schválena utkání 20. kola G1A2002 Tn. Rakovník – FC Po Olešná a G1A2006 FC Jesenice – TJ Čistá a 17. kola G1A1701 B. Lubná – TJ Roztoky
Propozice turnaje starších žáků sobota 22.07.2008 od 09:00 hod. hř. FC05 Zavidov – 5 družstev

Kontumace
Okr. pohár dorostu sk. B 6. kolo C2A0602 FK Kněževes – ČL Kolešovice
Utkání se kontumuje dle SŘ čl. 58/8c za nastoupení hráče v zastavené závodní činnosti za družstvo FK Kněževes. Družstvu ČL Kolešovice se dle SŘ čl. 63/1 přidělují 3 body a započítává se aktivní brankový poměr 3:0. Družstvu FK Kněževes se nepřiděluje žádný bod a započítává se pasivní brankový poměr 0:3. Případ předán DK OFS.