Zápis ze schůze STK OFS
Rakovník – 10.04.2008
Schválila

II. třída - schváleno celé 17. kolo
III. třída - schváleno celé 15. kola
IV. třída - schváleno celé 17. kolo
Vzala na vědomí
Zpravodaj OFS č. 24
Zprávu delegáta z utkání A2A1505
Peněžitá plnění
FO SK Lány (B) – 15. kolo – STK ukládá pořádkovou pokutu 100,-- Kč dle RMS 2007/2008 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 8 (porušení ustanovení SŘ čl. 20/9 – nenahlášení výsledku utkání).
FO SK Lány (B) – 15. kolo – STK ukládá pořádkovou pokutu 100,-- Kč dle RMS 2007/2008 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 8 (porušení ustanovení SŘ čl. 20/9 – nenahlášení výsledku utkání).
FO TJ Šanov – 17. kolo – STK ukládá pořádkovou pokutu 100,-- Kč dle RMS 2007/2008 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 5 (nesplnění ustanovení SŘ čl. 54/b – nedostatečně vyplněný zápis o utkání – neuveden vedoucí mužstva).
FO Sp. Lužná (B) – 15. kolo – STK ukládá pořádkovou pokutu 100,-- Kč dle RMS 2007/2008 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 5 (porušení ustanovení SŘ čl. 54/b – nedostatečně vyplněný zápis o utkání – neoznačen kapitán mužstva).
FO So. Sýkořice – 17. kolo – STK ukládá pořádkovou pokutu 100,-- Kč dle RMS 2007/2008 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 5 (nesplnění ustanovení čl. 9 odst. 4 RMS 2007/2008 – jmenovkami neoznačeni členové realizačního týmu na lavici náhradníků).


Zápis ze schůze KM OFS
Rakovník – 10.04.2008

Schválila
OP starších přípravek- schválena utkání 11. kola G1A1104 B. Lubná – Sp. Lužná a G1A1105 TJ Čistá – Sp. Řevničov utkání G1A1106 FC Jesenice – TJ Šanov - odloženo pro chřipkové onemocnění hráčů TJ Šanov
Soupisku „A“ mužstva starší přípravky SKP Rakovník
Vzala na vědomí
Soupisky „A“ mužstev starších a mladších žáků SK Rakovník
K nesehranému utkání G1A1106 KM OFS rozhodla:
FO FC Jesenice a TJ Šanov upřesní po vzájemné dohodě termín sehrání utkání.

Jaroslav Kraus