Hrátse mělo být odehráno tento víkend.

Dále rozhodla, že 29. kolo IV. třídy bude sehráno v náhradním termínu ve středu 14. dubna (17:30) a 30. kolo bude sehráno v náhradním termínu ve středu 21. dubna s výkopem (17:30).

STK vzalana vědomísuopisku A mužstva Tn. Rakovník,úhradu pokuty FO FC Hořesedly.

Upozornění FO

STK OFS Rakovník upozorňuje FO So. Nové Strašecí, FK Kněževes a SK Senomaty na povinnost předložit potvrzenou soupisku A družstva řídícím orgánem soutěže, ve kterém A družstvo startuje (STK SKFS).

Upozornění STK OFS Rakovník pro FO okresu

Jelikož se množí žádosti fotbalových oddílů, kde není jednoznačně prokázán datum podání žádosti, aby dbaly na tuto skutečnost. STK OFS zároveň žádá sekretáře, aby každou žádost potvrdil datumem příjmu žádosti. Žádosti bez datumu podání nebudou projednávány.

STK OFS Rakovník na základě požadavku komise rozhodčích upozorňuje FO, aby v průběhu jarní části sezóny 2009/2010 aktualizovali fotografie hráčů na svých registračních průkazech hráčů. Dále upozorňuje FO, že od nové sezóny 2010/2011 budou rozhodčí tyto fotografie důsledně kontrolovat pod hrozbou odebrání příslušného registračního průkazu.

Dohoda

Na základě oboustranné dohody mezi FO SK Lány a Ol. Rakovník bude utkání 15. kola II. třídy č. A1A1504 Ol. Rakovník A – SK Lány A sehráno v neděli 4. dubna 2010 od 16:30 hod. na hřišti FO Ol. Rakovník Na Zátiší. Důvod: společenská akce FO SK Lány.

Zrušení 30. kola IV. třídy

STK OFS Rakovník rozhodla, že na základě nepříznivých klimatických podmínek a v rámci ušetření hřišť FO (hrozí jejich zničení) se odkládá celé 30. kolo IV. třídy, které mělo být odehráno ve dnech 20. a 21. března 2010.

Nařízení utkání

STK OFS Rakovník rozhodla, že utkání 29. kola IV. třídy budou sehrána v náhradním termínu, a to ve středu 14. dubna 2010 s výkopem v 17:30 hod.

STK OFS Rakovník rozhodla, že utkání 30. kola IV. třídy budou sehrána v náhradním termínu, a to ve středu 21. dubna 2010 s výkopem v 17:30 hod.

FC Jesenice

STK OFS Rakovník žádosti FO nevyhovuje z důvodu nesplnění náležitostí.

FC05 Zavidov

Žádost předána k posouzení členovi STK pro mládež p. J. Winklerovi. Chybí datum podání.

Odstoupení družstva dorostu ze soutěže

STK OFS Rakovník obdržela rozhodnutí FO FC Jesenice o odstoupení družstva dorostu z OP dorostu a Okresního poháru dorostu.

STK OFS Rakovník na základě výše uvedeného rozhodnutí rozhodla následovně:
a/ družstvu dorostu FC Jesenice se dle SŘ fotbalu čl. 64/2 anulují všechny jeho dosažené výsledky a na tabulky OP dorostu a Okr. poháru dorostu sk. „B“ se pohlíží, jako kdyby družstvo vůbec nehrálo,
b/ družstva, která měla dle rozlosování jarní části soutěží ročníku 2009/2010 sehrát svá mistrovská utkání a pohárová utkání s družstvem dorostu FC Jesenice mají v uvedených termínech volno.
c/ FO FC Jesenice se ukládá mimořádná pokuta Kč 3.000,--, dle SŘ fotbalu čl. 57/a a dle RMS 2009/2010 Příloha č. 1, čl. 2/c, odst. 1.

Jaroslav KRAUS