Šéf klubu Miroslav Jirásek zve všechny fanoušky na zmíněnou Valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 18. července od 17:30 hodin v aule Masarykovy obchodní akademie. Jednání bude veřejné a nepochybně zajímavé.

Proč k němu dochází? Vše vyšlo z popudu kontrolní komise klubu v čele s jejím předsedou Petrem Tvrzem (bratr nedávného předsedy klubu Marka Tvrze). Ta shledala v novém projektu Rakovnicko (spojení mládeže SK Rakovník a Tatran Rakovník) body podle ní pro klub nevýhodné. Navíc je projekt podle RK nedostatečně prezentován a je také nutné ho nechat odsouhlasit valnou hromadou, ne pouze výkonným výborem SK Rakovník.

Po prvním bodu programu přijde na řadu druhý, a to je aktuální finanční situace SK Rakovník.

Třetí bod, volby nového výboru, si přidal do jednacího řádu sám výkonný výbor. Předseda klubu Miroslav Jirásek sice nechce situaci hrotit, ale i z jeho prohlášení je patrné, že je na práci současného výboru hrdý, ale pokud s tím má i tak někdo problémy, může se díla chopit sám a předvést co umí…

"Plně si uvědomuji, že je tu velký tlak konzervativních příznivců, kterým se nelíbí naše kroky. Za dva roky jsme udělali obrovský kus práce. Já osobně jsem na všechny kolegy pyšný. Určitě jsme udělali nějaká špatná rozhodnutí, ale myslím, že jich bylo minimum. Alespoň tak situaci vnímám já," napsal Jirásek a Deníku sužován angínou potvrdil, že si za svými slovy stojí.

Zmíněné body podle něj členové výkonného výboru rádi plénu vysvětlí. "Ale pokud vykrystalizuje z řad kritiků nová skupina lidí s dostatečnou podporou, která chce klub vést, samozřejmě jsme připraveni dát svoje funkce k dispozici. Pokud k tomu dojde, odejdeme s čistým svědomím, že jsme pro klub odevzdali absolutní maximum.“ dodal Miroslav Jirásek.

Doplňme, že na valné hromadě se mohou do voleb zapojit pouze členové SK Rakovník. Kdo jím není, může se jím stát po zaplacení příspěvku 500 korun. Hráči a trenéři nad 18 let jsou automaticky členy klubu.