Ve druhé polovině září bude předána přilehlá in–line dráha a dráha pro požární sport, které jsou spolu s fotbalovou plochou zahrnuty do budování první etapy víceúčelového sportovního areálu. V rámci druhé etapy přibude nejpozději do konce října multifunkční hřiště s umělým povrchem i osvětlením a celou akci završí nové zázemí včetně šaten, posilovny a sauny.

„Investorem je Obec Rynholec, rozhodnutím zastupitelstva Středočeského kraje se podařilo získat dotaci 9,5 milionu korun,“ vysvětluje Vladimír Civín.
Fotbalové hřiště odpovídá svými parametry standardům doporučovaným Českomoravským fotbalovým svazem pro umělé trávníky nové třetí generace.
Celková plocha hřiště je 69 x 113 m, včetně výběhových zón, o ploše 7797 m².

„Rynholec se stal prvním místem v České republice, kde je k vidění letošní revoluční novinka v umělých fotbalových trávnících. Jedná se o typ trávníku s názvem TriMensions, který je složen ze tří různých druhů vláken. Kromě toho, že na pohled je takřka nerozeznatelný od přírodního trávníku, je jeho největší předností možnost dostat se nohou při nákopu pod míč, a tak se optimálně přiblížit kopací technice používané na přírodních travnatých hřištích,“ dodává ještě pan Civín.

Zásyp trávníku je proveden technickým pískem a technickou pryží. Umělý trávník a osvětlení umožní celoroční využívání hřiště, a to pro tréninky, zápasy i turnaje domácího týmu, ale i mužstev z dalších fotbalových klubů.

Životnost trávníku se odhaduje na 15 – 20 let a první soutěžní utkání se na něm uskuteční tento víkend.
Fotbalový klub TJ Baník Rynholec, který je provozovatelem areálu, má osmdesátiletou tradici. V současnosti má klub tři družstva, zakládá přípravku a rozšiřuje družstvo žáků.

Zájemci ve věku 6 - 13 let se mohou hlásit v úterý a ve čtvrtek mezi 17. – 18. hodinou na hřišti.

VLADIMÍR CIVÍN A BIANKA JOGLOVÁ