Zápis ze schůze STK OFS Rakovník – 04.06.2009


Schválila
II. třída - schváleno celé 23. kolo
II. třída - schváleno celé 23. kolo
IV. třída - schváleno celé 25. kolo


Vzala na vědomí
Zpravodaj č. 30


Dohody
Na základě oboustranné dohody mezi FO FC Po Olešná A a ČL Kolešovice bude utkání 26. kola č. A1A2601 II. třídy ČL Kolešovice – FC Po Olešná A sehráno v sobotu 20. června 2009 od 15:00 hod. na hřišti FO ČL Kolešovice.
Na základě oboustranné dohody mezi FO So. Panoší Újezd a FC Hořesedly bude utkání 28. kola č. A3A2808 IV. třídy So. Panoší Újezd – FC Hořesedly sehráno v sobotu 20. června 2009 od 10:00 hod. na hřišti FO So. Panoší Újezd.


Upozornění FO
STK OFS Rakovník upozorňuje fotbalové oddíly hrající okresní soutěže, že termín pro zaslání přihlášek pro soutěžní ročník 2009/2010 je do 10. června 2009 (včetně) bez peněžitého plnění.
• Fotbalové oddíly, které tak neučiní a přihlášku podají do 22. června 2009 (včetně), se vystavují finančnímu postihu Kč 300,-- u dospělých a Kč 100,-- u mládeže dle RMS 2008/2009, Příloha č. 1, čl. 2/b, odst. 16 – nezaslání přihlášky do soutěží v předepsaném termínu dle SŘ čl. 57/a.
• Fotbalovému oddílu, který nezašle (rozhoduje datum poštovního razítka) nebo nepředá na OFS Rakovník řádně vyplněnou přihlášku do 22. června 2009 nebudou družstva zařazena do mistrovských soutěží sezóny 2009/2010.
• U mládeže je možnost upřesnit přihlášku osobně nebo telefonicky nejpozději do 30. června 2009 !!
STK OFS Rakovník dále upozorňuje fotbalové oddíly hrající okresní soutěže, že dle RMS 2008/2009 čl. 3 může v rámci regulérnosti soutěže nařídit vybraná utkání II., III. a IV. třídy na jednotný termín. O případném nařízení vybraných utkání na jednotný termín rozhodne STK OFS Rakovník s definitivní platností na mimořádném zasedání, které je svoláno na pondělí 8. června 2009 od 14:00 hod. Na tomto zasedání bude definitivně rozhodnuto i o žádosti FO Tn. Rakovník na změnu hracího dne utkání II. třídy
Zápis ze schůze KM OFS Rakovník – 04.06.2009


Schválila
Okr. pohár dorostu - schváleno celé 4. kolo
Okr. pohár starších žáků - schváleno celé 4. kolo
OP mladších žáků - schváleno celé 19. kolo a utkání 17. kola F1A1704 FC Po Olešná – Tn. Rakovník
Okr. pohár starších přípravek - schváleno celé 4. kolo
Okr. pohár ml. přípravek - schváleno celé 5. kolo


Dohody
Na základě oboustranné dohody mezi FO TJ Roztoky a TJ Čistá bude utkání 21. kola OP mladších žáků č. F1A2104 TJ Čistá – TJ Roztoky sehráno v úterý 9. června 2009 od 17:00 hod. na hřišti FO TJ Čistá. Důvod: účast hráčů TJ Roztoky na školní akci.
Na základě oboustranné dohody mezi FO FC05 Zavidov a SK Senomaty bude utkání 20. kola OP mladších žáků č. F1A2006 SK Senomaty – FC05 Zavidov sehráno ve čtvrtek 11. června 2009 od 17:00 hod. na hřišti FO SK Senomaty. Důvod: účast hráčů FO FC05 Zavidov na školní akci.

JAROSLAV KRAUS