Zápis ze schůze STK OFS Rakovník – 09.10.2008

Schválila
II. třída - schváleno celé 7. kolo
III. třída - schváleno celé 7. kolo
IV. třída - schváleno celé 7. kolo
Vzala na vědomí
Zpravodaj OFS č. 8
Zprávy delegátů z utkání A1A0704 a A2A0704

Peněžitá plnění
FO B. Rynholec – A2A0703 – STK ukládá pořádkovou pokutu 100,-- Kč dle RMS 2008/2009 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 5 (nesplnění ustanovení čl. 9 odst. 4 RMS 2008/2009 – jmenovkami neoznačeni členové realizačního týmu na lavici náhradníků).
FO FC05 Zavidov – A3A0703 - STK ukládá pořádkovou pokutu 100,-- Kč dle RMS 2008/2009 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 5 (porušení ustanovení SŘ čl. 54/b – nedostatečně vyplněný zápis o utkání – neuveden vedoucí mužstva).
FO B. Rynholec – A2A0703 – STK ukládá pořádkovou pokutu 100,-- Kč dle RMS 2008/2009 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 5 (porušení ustanovení SŘ čl. 54/b – nedostatečně vyplněný zápis o utkání – neuveden vedoucí mužstva).

Zápis ze schůze KM OFS Rakovník – 09.10.2008

Schválila
OP dorostu - schváleno celé 5. kolo mimo utkání C1A0503 FC05 Zavidov – FK Kněževes
OP starších žáků - schváleno celé 5. kolo
OP mladších žáků - schváleno celé 5. kolo
OP starších přípravek - schváleno celé 5. kolo
OP mladších přípravek - schváleno celé 5. kolo
Vzala na vědomí
Zprávu delegáta z utkání E1A0404

Dohody
Na základě oboustranné dohody mezi FO TJ Čistá a FC Jesenice bude utkání Okr. poháru mladších žáků F2A0203 TJ Čistá – FC Jesenice (08.10.2008) sehráno zároveň jako mistrovské utkání 9. kola OP mladších žáků č. F1A0904 TJ Čistá – FC Jesenice v neděli 12. listopadu 2008 od 10:00 hod. na hřišti FO TJ Čistá
Na základě oboustranné dohody mezi FO FC05 Zavidov a TJ Čistá bude utkání OP mladších žáků F1A0602 FC05 Zavidov – TJ Čistá sehráno v pátek 10. října 2008 od 17:00 hod. na hřišti FC05 Zavidov.

Kontumace
OP dorostu 5. kolo C1A0503 FC05 – Zavidov - FK Kněževes
Utkání se kontumuje dle SŘ čl. 58/8a za nastoupení hráče na cizí registrační průkaz za družstvo FK Kněževes. Družstvu FC05 Zavidov se dle SŘ čl. 63/1 přidělují 3 body a započítává se aktivní brankový poměr 3:0. Družstvu FK Kněževes se nepřiděluje žádný bod a započítává se pasivní brankový poměr 0:3. Případ předán DK OFS.

Peněžitá plnění
FO FC Jesenice – C1A0504 – KM ukládá pořádkovou pokutu 100,-- Kč dle RMS 2008/2009 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 8 (porušení ustanovení SŘ čl. 20/9 – nenahlášení výsledku utkání).
FO SK Pavlíkov – F1A0505 – KM ukládá pořádkovou pokutu 100,-- Kč dle RMS 2008/2009 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 8 (porušení ustanovení SŘ čl. 20/9 – nenahlášení výsledku utkání).

Utkání G1A0402
FO B. Lubná a FC Jesenice sdělí do 15. října 2008 na OFS Rakovník termín sehrání odloženého utkání OP mladších žáků 4. kola č. G1A0402 FC Jesenice – B. Lubná.

Halové turnaje
KM OFS Rakovník rozlosovala zimní halové mládežnické turnaje, které se konají ve dnech 22. a 23.11.2008. Propozice, rozlosování a soupisky obdrží přihlášené FO do konce měsíce října.