STK OFS RAKOVNÍK

Schválila:
• II. třída – schváleno celé 2. kolo.
III. třída – schváleno celé 2. kolo.
IV. třída – schváleno celé 2. kolo.

Vzala na vědomí:
Zpravodaj OFS č. 3

Peněžitá plnění:
SK Pavlíkov (B) – STK ukládá pořádkovou pokutu 100 Kč dle RMS 2007/2008 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 5 (porušení ustanovení SŘ čl. 21/4 a nesplnění ustanovení SŘ čl. 20 – neoznačená pořadatelská služba).

FO SK Pavlíkov (B) – STK ukládá pořádkovou pokutu 200 Kč dle RMS 2007/2008 Příloha č. 1, bod 2/b, odst. 15 (porušení ustanovení SŘ čl. 20 odst. 15 a čl. 22/4 – pořadatelská služba – umožnění prodeje alkoholických nápojů ve skleněných obalech).

V souladu s ustanovením čl. 15 RMS 2007/2008, žádá STK OFS Úsek delegátů OFS Rakovník, aby na nejbližší utkání družstva dospělých SK Pavlíkov B na domácím hřišti, vyslal na náklady FO SK Pavlíkov delegáta svazu.


Komise mládeže
Vzala na vědomí:
Propozice turnaje žáků pořádaného FO So. Nové Strašecí
Upozornění FO:
KM upozorňuje FO okresu, že přihlášky na zimní mládežnické halové turnaje je nutné zaslat nejpozději do 25. září 2007 (přihlášky obdrželi zástupci FO na losovacím aktivu).