1/1

Splašková kanalizační větev by měla vést podle této hlavní silnice.

Splašková kanalizační větev by měla vést podle této hlavní silnice.

Zdroj: Deník/Miroslav Elsnic