1/1

Spisovatelka Irena Fuchsová.

Spisovatelka Irena Fuchsová.

Zdroj: archiv Ireny Fuchsové