Galerie: Jaderné havárie v Československu

Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice na území Slovenska byla poprvé uvedena do provozu v prosinci roku 1972. O pouhé tři roky a jeden měsíc později, v lednu 1976, tu došlo k první havárii. Kvůli špatně namontované těsnicí zátce palivové kazety k úniku chladiva do sálu reaktoru. Ke katastrofě obrovských rozměrů nedošlo jen díky hrdinství zaměstnanců elektrárny, kteří dokázali zabránit přehřátí systému. Druhý incident, se odehrál o rok později, kdy ucpání palivového článku způsobilo propálení trubky nádrže na těžkou vodu. Ta pak zaplavila primární okruh. Komunistický režim se před obyvatelstvem snažil obě nehody, jak bylo jeho zvykem, zamlčet, což se mu celkem překvapivě dlouho dařilo.  Dvojici jaderných elektráren na území Česka se vážné nehody naštěstí vyhýbají. Dukovany ve své historii zažily jedinou poruchu klasifikovanou podle mezinárodní stupnice. Došlo k ní na počátku 90. let. Jeden z bloků tehdy špatně reguloval a jeho chlazení zajistily až k tomu určené dieselgenerátory. Elektrárna byla odpojena od vnější sítě. Noviny tehdy psaly o ztrátě iluzí, protože až do té doby se všichni domnívali, že něco podobného nemůže nastat. Temelín měl problematickou především dobu před spuštěním. Jeho bezpečnost zpochybňovali především politici a ekologická hnutí našich sousedů - Rakouska a Německa. Během dvou desítek let provozu ale jihočeská elektrárna nezaznamenala žádnou závažnější nehodu.