Galerie: Jesenice - v proměnách času

Jesenická radnice - ilustrační foto. Město Jesenice v současnosti. Město Jesenice v současnosti. Město Jesenice v současnosti. Město Jesenice v současnosti. Kašna. Město Jesenice v současnosti. Město Jesenice v současnosti. Vlastivědné muzeum. Město Jesenice v současnosti. Město Jesenice v současnosti. Kašna. Město Jesenice v současnosti. Město Jesenice v současnosti. Kašna. Město Jesenice v současnosti. Oráčovská ulice. Město Jesenice v současnosti. Školka. Město Jesenice v současnosti. Město Jesenice v současnosti. Praktická škola. Secesní dům v Plzeňské ulici. Barokní fara. Kostel a fara. Město Jesenice v současnosti. Město Jesenice v současnosti. Plzeňská ulice Město Jesenice v současnosti. Křížek ve Wintrově ulici. Město Jesenice v současnosti. Plzeňská ulice. Město Jesenice v současnosti. Plzeňská ulice. Město Jesenice v současnosti. Město Jesenice v současnosti. Město Jesenice v současnosti. Žatecká ulice. Město Jesenice v současnosti. Město Jesenice v současnosti. Plzeňská ulice. Město Jesenice v současnosti. Plzeňská ulice. Jesenice kolem roku 1900. Jeden z jesenických domů kolem roku 1900. Pohled na kostel s okolními domy před sto dvaceti lety. Jesenice kolem roku 1900. Hermann Göring Strasse, dnes Plzeňská silnice v roce 1938, kdy bylo město již součástí Sudet. Plzeňská ulice v meziválečném období. Plzeňská ulice v meziválečném období. Z Bachmannovy vily se později stala mateřská škola. Plzeňská ulice v meziválečném období. Původní Bachmannova vila. Bezirkssiechen haus. Pohled do Žatecké ulice. Vilová čtvrť. Mírové náměstí v Jesenici. Mírové náměstí v Jesenici. Mírové náměstí v Jesenici. Mírové náměstí v Jesenici. Mírové náměstí v Jesenici. Račí hrad. Centrum Jesenice. Původní drogerie a cukrárna. Plzeňská ulice ve dvacátých letech. Tento dům v Žatecké ulici patřil na začátku minulého století Franzi Koppovi. Žatecká ulice. Žatecká ulice. Cementárna v Jesenici. Domy v Plzeňské ulici. Domy v Plzeňské ulici. Domy v Plzeňské ulici. Hotel Aloise Schieferdeckera v roce 1958. Dům dr. Uhla ze kterého se po válce stala jednota. Jesenické kino. Plzeňská ulice se jednu dobu jmenovala Kirchstrasse. Plzeňská ulice ve třicátých letech. Tento pomník ve středu náměstí byl stržen v roce 1945. Náměstí kolem roku 1960. Náměstí kolem roku 1960. Mírové náměstí v Jesenici. Nádraží a provoz pily. Plzeňská ulice v době, kdy se nazývala Dr. Göbbels Strasse. Jedna z vil v Plzeňské ulici. Pohled na Plzeňskou ulici. Plzeňská ulice. Plzeňská ulice. Zákostelí. Vlevo je kostel, vpravo barokní fara. Plzeňská ulice s praktickou školou. Centrum Jesenice. Mírové náměstí. Mírové náměstí ve dvacátých letech. Stavba praktické školy v roce 1904. Novostavba praktické školy v roce 1905. Secesní budova zde stojí dodnes. Nádražní hotel Rudolfa Steinera. Budova praktické školy z východu. Žatecká ulice a ISŠ Jesenice. Plzeňská ulice v minulosti. Plzeňská ulice. Plzeňská ulice. Plzeňská ulice. Centrum Jesenice. Nádražní ulice.