Galerie: Plzenští medvědi vstávají ze zimního spánku.

Medvěd grizzly. Co dělat když v přírodě potkáte medvěda, Mluvte klidně hlubokým hlasem, tak medvěd pozná, že jste člověk. Pohybujte se ve skupině s (jsme více cítit a slyšet ve skupinách) a držte se na vyznačených trasách. Pokud máte malého psa či dítě, neste ho. Nepleťte se mezi mláďata a jejich matku. Vyhněte se očnímu kontaktu a pomalu odejděte, nejlépe pak směrem na stranu, pokud je to možné. Dělejte hlasité zvuky, křičte, bouchejte hrnci, použijte houkačku, abyste medvěda vyplašili. Mávejte rukama, udělejte se tak opticky co největší. Cestu Vám zkříží medvěd. Vaše následující kroky jsou velmi důležité. I když jsou útoky těchto šelem na lidi vzácné, je potřeba zachovat chladnou hlavu a jednat.