Galerie: Proměny Pavlíkova

Přízemní dům v centru Pavlíkova nahradila patrová budova úřadu městyse. Stavba prostřední bytovky. Současný pohled na domy čp. 139 a 82. Domy čp. 139 a 82. Vpravo na snímku ještě nebyly vzrostlé stromy. Pohled na centrum Pavlíkova ještě před stavbou patrové budovy úřadu městyse. Pohled na ulici nedaleko ČOV směrem od jihu. Komunikaci ještě nezpevňovaly panely. Současný pohled na pavlíkovskou panelku. Současný pohled na panelku od silnice na Všetaty. Pohled na budoucí panelku směrem od silnice na Všetaty. V levé části se nachází zástavba rodinných domků. Pavlíkovské bytovky nyní. Rozestavěné pavlíkovské bytovky. Oprava fasády domu čp. 122. Dům čp. 122 nyní. Chata Hůrka se nacházela nedaleko městyse. Na místě chaty Hůrka byl postaven pavilon. Pohled na bývalou autobusovou zastávku. Současný pohled na pavlíkovskou autobusovou zastávku.