V neděli 10. března se na požární stanici v Rakovníku sešlo šest desítek mladých hasičů a hasiček k společnému plnění odznaků odborností.

Nedílnou součástí hry Plamen je průběžná celoroční činnost kolektivu mladých hasičů, která zahrnuje širokou škálu volnočasových a vzdělávacích aktivit. Jednou z nich je právě plnění odznaků odborností.

Mladí hasiči nejdříve psali znalostní testy zvolené odbornosti. Pokud test zvládli, mohli pokračovat k ústní zkoušce k příslušné komisi. Komise byly sestaveny pro každou odbornost z členů okresní odborné rady mládeže.

Jaké odbornosti se plní? Preventista-junior, strojník-junior, kronikář, preventista, strojník, cvičitel, velitel a instruktor. Každý z nich má přesně předepsané dovednosti, které musí zvládat a prokázat u zkoušek. Například kronikář nejméně půl roku pečuje o kroniku kolektivu, zná základní fakta o historii hasičstva v Česku i v místě, kde působí jeho kolektiv.

Letošní plnění odborností v Rakovníku bylo tentokrát téměř pro všechny úspěšně. Tak příští rok opět na viděnou!

Jaroslava Čečrdlová