Událost na adrese 5122, Požár výškové budovy, 1.st, Rakovník, Roztoky, nad hosp. u jezu hoří výšková budova. Právě touto SMSkou začal jeden ze zásahů, které patří v naší novodobé historii k těm, které neskončili úplně tragicky s velkými škodami na majetku a na které při různých příležitostech rádi zavzpomínáme. A jak to vlastně tenkrát bylo…

Psal se listopad 2003, jedno všední čtvrteční odpoledne, které se ničím zvláštním nevyznačovalo. Až krátce po 13. hodině to vypuklo. Bez zbytečného zdržování jsme, my, právě sloužící hasiči, ve složení 1+3 vyrazili naší CASkou uvedeným směrem. Podle SMS jsme ale nemohli přijít na to, co vlastně hoří? Vždyť nad hospodou „U Jezzu“ je jen les a rekreační chaty, výšková budova o více než 1 poschodí žádná. Až když jsme dorazili na místo, bylo nám to jasné!

Hořelo suché WC v lese ve stráni mezi chatami! O výškovou budovu se tedy zrovna nejednalo! Z toho důvodu jsme si zpočátku nebyli úplně jisti, zda se účastníme toho správného požáru. Ale ve výšce přeci jen byla a neměli jsme tedy důvod nezasáhnout. Bez okolků jsme na hořící konstrukci ve stráni mezi stromy zaútočili 1 proudem C52 a začali s hašením. Zlikvidovat požár budky o rozměrech 1 x 1 m není za normálních okolností žádný problém. Ale díra pro exkrementy byla úplně plná a vlivem dostatečného množství vody se po chvilce nevábný obsah jámy ještě zvětšil a začal vytékat v příkré stráni po schodech proti nám.

Nejvyšší čas zaujmout obrannou pozici. S útočným proudem jsme tedy ustoupili do pravého boku a za současného hašení zbytků WC jsme sledovali, jak se obsah jámy po elegantním poskakování po schodech ztrácí v zemi nad sklepem vedlejší chaty. S konstatováním „to bude mít soused asi radost“ jsme požár zlikvidovali. Na dokončení záchranných prací jsme počkali společně s příslušníky PČR příjezdu profesionálů z Rakovníka.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.

Do té doby jsme jen marně spekulovali, jak požár vlastně vznikl. Jako příčina samovznícení se nám v chladném listopadu zdála nejméně pravděpodobná. Až majitel uvedeného objektu pan P. V. z Prahy nám jí objasnil. Dnes už ví, že obsah palivové nádrže motorové pily společně s otevřeným ohněm nejsou právě nejvhodnější kombinací pro likvidaci obsahu suchého WC. Slíbil, že příště už to určitě udělá jinak.

I když se jednalo o zásah trošku úsměvný bez větší škody na majetku, naším včasným zásahem nedošlo k zahoření lesa ani některé z chat stojících v bezprostřední blízkosti.

Jan Pokorný, jednatel a kronikář SDH Roztoky