Josef Kessler starosta sboru dobrovolných hasičů v Senci vzpomíná: „Nelze zapomenout na dramatickou noc v roce 1972. Tehdy se vylil z koryta zdejší potok a vyplavil mlýn U Baurů. Zachraňovali jsme paní, která plavala po vodě i s postelí. Tu ženu jsme zachránili a pak pomáhali likvidovat škody. Velký požár byl v naší obci v listopadu roku 1966. Hořela stodola v místech, kde se říká u Radouše. Tehdejší jednotné zemědělské družstvo do té stodoly navezlo ještě vlhké seno, a to se pochopitelně zapařilo a chytilo. Shořela tenkrát celá stodola.“

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE