Historie

V porovnání s okolními vesnicemi patří krakovský sbor k těm nejmladším, nicméně svojí činností a aktivitou, zejména v posledních letech, mnohé starší sbory předčí. Teprve v roce 1978 byla v Krakově postavena samostatná hasičská zbrojnice, která svým účelům slouží dodnes, a v současné době na ní probíhá rekonstrukce střechy. Již od 30. let minulého století krakovští hasiči udržovali kulturní život v obci, pořádali hasičské plesy, staročeské máje, později čaje, dětské karnevaly a posvícenské zábavy.

V roce 1986 bylo v Krakově založeno soutěžní družstvo mladých požárníků, které se účastnilo mnoha soutěží a zaznamenalo několik úspěchů ve formě postupu do krajského kola hry Plamen. Po šesti letech však byli mladí požárníci nuceni činnost ukončit, neboť valná část dětí odrostla a v obci byl nedostatek mladých nástupníků.

Současnost

Krakovští hasiči patří svou účastí na soutěžích a kulturním životem v obci k nejaktivnějším sborům rakovnického okresu.

Vedle již letitého soutěžního družstva mužů bylo v roce 2004 založeno historicky první krakovské družstvo žen a zanedlouho se sbor opět rapidně rozšířil. Po čtrnáctileté odmlce převzaly po svých otcích štafetu některé členky tehdejšího družstva mladých požárníků a začaly od roku 2006 předávat svým dětem, novým členům mladých hasičů SDH Krakov, získané zkušenosti. Mladí hasiči jezdí se svými vedoucími na výlety, účastní se řady soutěží, například hry Plamen, Luženské šedesátky, Čisteckého uzlu atd., ale také velkou měrou zasahují do kulturního života v obci.

Na lednové výroční schůzi v Krakově děti předvádějí secvičené kulturní pásmo, v zimních měsících mají možnost vyřádit se na dětském karnevalu v Malinové, na jaře odemykají místní studánku, na začátku června pro ně krakovští dospěláci pořádají dětský den s mnoha soutěžemi, v létě se děti vydávají v zábavné hře Po stopách rytíře Brtníka na hrad Krakovec, na podzim mladí hasiči pouštějí při drakiádě draky na místním kopci Stráži, zamykají studánku, aby ji ochránili před zimou, vystupují před místními občany s kulturním pásmem při předvánočním posezení s harmonikou, za zpěvu koled rozsvěcují vánoční strom na krakovské návsi a za odměnu pro ně dospělí pořádají v místním pohostinství dětskou diskotéku. Kromě toho také nově mladí hasiči vystupují se svými básničkami a písničkami na krakovském vítání občánků.

Obě družstva dospělých, jak krakovských žen, tak mužů, patří v rámci okrsku k nejlepším, ale ani na okresních soutěžích se neztratí. Za zmínku stojí letošní 2. místo družstva žen na okresní soutěži v požárním sportu ve Slabcích, či 3. místo krakovských mužů na zářijovém memoriálu v Chrášťanech. Každoročně se kromě zmíněné okresní soutěže a chrášťanského memoriálu krakovský sbor účastní netradiční Kolešovické soutěže, okrskové soutěže v požárním sportu ve Hvozdě, netradiční soutěže se starou požární technikou v Jesenici, memoriálu ve Velké Chmelištné a netradiční soutěže v Hřebečníkách.

Kromě sportovního vyžití se krakovský sbor také věnuje obci a účastní se mnoha brigád ve formě pravidelného úklidu návsi nebo prací na nově vybudovaném sportovním areálu. Obec se dobrovolníkům z řad místních hasičů odměňuje finanční podporou všech tří družstev a nemalými částkami na jejich činnost přispívají také sponzoři.

Ale ani obecními brigádami život hasičů v Krakově nekončí. Ve spolupráci s obecním úřadem krakovští hasiči pořádají na jaře nohejbalový turnaj, v létě fotbalový turnaj a sami obec reprezentují na obdobných soutěžích okresu, spolupořádají hasičský ples a dětský karneval, v květnu organizují staročeské máje v krojích a hasičských uniformách, každoročně podnikají cyklistický výlet zvaný Tour de Javornice na nedaleký Zvíkovec, pořádají svatomartinskou posvícenskou zábavu s grilováním, předvánoční posezení s harmonikou pro místní občany a v době adventní rozsvěcují na návsi vánoční strom. V zimě se krakovský sbor dobrovolných hasičů vydává společně na několik dní na hory a v létě sjíždí na raftech některou z českých řek. Navíc každou soutěžní sezónu zakončují krakovští hasiči již tradičně velmi oblíbenou dohasnou, kdy společně posedí a vyodnotí výsledky uplynulé sezóny.

Snahou celého sboru je nejen Krakov slušně reprezentovat na hasičských soutěžích, ale také udržovat a dále rozvíjet kulturní život v obci, což se mu při pohledu na výčet každoročních akcí evidentně daří.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

AUTOR: Kristýna Benešová