Celý systém požární prevence vychází z požární bezpečnosti staveb, dále se zabývá bezpečností provozu a v případě požáru se zjišťují příčiny jeho vzniku a šíření.

V rámci činnosti Okresního sdružení hasičů Rakovník je koordinujícím orgánem okresní odborná rada prevence (OORP). Neodmyslitelnou součástí působení požární prevence je i spolupráce se sbory dobrovolných hasičů (SDH) či školami.

Spolupráce probíhá například formou literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže, jejíž jubilejní 45. ročník v tomto školním roce probíhá. Konají se také návštěvy hasičů ve školách.

OORP také zajišťuje spolupráci preventistů z řad členů SDH s obcemi v oblasti požární prevence. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jednotlivá okresní sdružení hasičů za tímto účelem připravují vzdělávací semináře.

Požární prevence představuje prvek, který by měl být zastoupen téměř všude, neboť je jen velice málo prostředí, kde nemůže vzniknout požár.

Radan Doubrava